03-12-12

"Nostalgie": schapen op het luisterpad in ‘de Putten’ te Kieldrecht – Sheep on the nature sounds path (dec.2003, ex-Maakjedagnatuurlijk – detail)

natuurkalender, zoogdieren, de putten

 

Voor info over de natuurkalenderbladen en de vroegere maakjedagnatuurlijk-website, klik hier.

 

For info about the nature calendar and photos of the past “Make your day naturally” website, click here.

01:14 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (3) | Tags: natuurkalender, zoogdieren, de putten | |  Facebook

08-11-12

"Vlaamse ossepikker", ekster op Dikbil van het witblauwe ras – Magpie on Dikbil, Belgian blue-white (Putten-weiden, Kieldrecht) (Nov.2003, ex-Maakjedagnatuurlijk, detail)

koeien, zoogdieren, polder, de putten

 

Voor info over de natuurkalenderbladen en de vroegere maakjedagnatuurlijk-website, klik hier.

For info about the nature calendar and photos of the past “Make your day naturally” website, click here.

05-03-09

SkyWatch Friday #25 (de Putten, Kieldrecht, 2004)


Flanders-inside-maart2009-skywatch-dePutten

skywatchfriday

20:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (29) | Tags: de putten, polder, skywatch friday | |  Facebook

28-02-08

Een probeersel - A try-out (lepelaars, spoonbills)


Flanders-inside-feb2008-lepelaars

00:52 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: de putten, fantasie, vogels | |  Facebook

21-02-08

Poldernatuur - Polder nature (de Putten, Kieldrecht, photoshop)


Flanders-inside-feb2008-dePutten

00:30 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: polder, de putten, vogels, planten | |  Facebook

22-11-07

Zeeaster in zaadpluis en Drieteenstrandloper - Aster tripolium in seed fluffs and Sanderling


Flanders-inside-nov2007-zeeaster-strandloper


In een flits ga je dat hier niet zien, maar kijk eens wat langer ? Dan begin je de Zeeaster in zaadpluis en de zee met Drieteenstrandloper gewoon veel beter te zien.  De foto hieronder is de basislaag die ik gebruikte.

You are not going to see this in one second, but take a longer look ? Now you begin to see the Aster tripolium in seed fluffs and the sea with a Sanderling.  The photo below is the basic layer that I used.

Flanders-inside-nov2007-zeeaster

00:14 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: vogels, planten, kust, de putten | |  Facebook

03-07-07

Dikbillen

Flanders-inside-juli2007-stier

Om 22 uur wanneer Mijnheer Stier in een rustige laatavondstemming is, kan hij vervoerd worden naar een andere weide.  Bovendien is hij in het gezelschap van zes maagden, dus is hij niet weerbarstig. 
Ik kan deze week niet veel blogs bezoeken, maar ik kom zodra ik kan, hoor.

At 22 h.  when Mister Bull is in a quiet late evening mood, he can be transported to another pasture.  Furthermore he is in the company of six virgins, so he is not recalcitrant. 

I can’t visit many blogs this week, but I’ll come as soon as I can !

00:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: de putten, zoogdieren, koeien | |  Facebook

04-02-07

Kijkend naar beneden en naar boven - Looking down and up

Flanders-inside-feb2007-down

Kijkend naar beneden en naar boven.  Niet direct een uitstekende foto van de lucht, maar voor mij van betekenis omdat het eindelijk eens een dag was met zonlicht.  Meerdere vliegtuigstrepen scheuren de blauwe lucht; we zouden echt minder moeten vliegen (vervuiling) maar op hoog vliegen door een vriendschapsglimlach staan geen beperkingen.  En in die lucht : een wolk Wulpen, die me ook blij maken; ze roepen niet alleen hun eigen naam (wuu-liep), maar ze jodelen ook.  Wuu-liep, vlieg hoog en glimlach !

Looking down and looking up.  Not exactly a superb photo of the sky, but I like it because finally it was a day with some sunlight.  Several planelines tore the blue sky; we really should fly less (pollution) but on flying high because of a friendship smile there are no restrictions.  And in that sky : a cloud of Curlew’s, which make me happy too; they do not only call their own name (cur-lew), but they also yodel.  Cur-lew, fly high and smile !

Flanders-inside-feb2007-up

22:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: polder, de putten | |  Facebook

01-11-06

Skies - Luchten (de Putten, Kieldrecht, Waaslandhaven)

Flanders-inside-nov2006-dePutten-wolken
 

To finish this series on the border : an impressive sky above ‘de Putten’ and a grey curtain of rain getting closer together with an expanding port area.

Om deze reeks over de grens te besluiten : een indrukwekkende lucht boven ‘de Putten’ en een grijs regengordijn dat net als de uitdeinende haven dichterbij komt.

 

Flanders-inside-nov2006-haven11

 

Skynet introduced an anti-spam code system : that is very welcome, however they have overdone it a bit : the code is very hard to read. I am sure they will do something about it.  Meanwhile, if the code is bothering you : please use the ‘mail-me’-button for your comment.

Skynet introduceerde een anti-spam code systeem : dat is zeer welkom, maar ze hebben het een beetje te goed gemaakt : de code is zeer moeilijk leesbaar.  Ik ben er zeker van dat ze er wat aan gaan doen.  Als de code je ondertussen teveel last bezorgt, gebruik dan aub de ‘mail mij’ - knop voor jouw reactie.

00:40 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: de putten, haven, regen | |  Facebook

31-10-06

The leader of the band (de Putten, Kieldrecht, paarden)

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden1
 

Wanneer ik de foto zag bij Javga van het paard dat hem kwam controleren, moest ik aan deze foto’s denken : ook in “de Putten” is er een leiderpaard dat als een security guard direct een stand van zaken komt opnemen als je daar op bezoek komt.

 

When I saw the photo at Javga of the horse that came to check him out, I had to think of these photos : in ‘de Putten’ there is also a leading horse that as a security guard  immediately comes to make up a state of affairs when you are visiting there.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden2

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-paarden3
 
Today Skynet introduced an anti-spam code system : that is very welcome, however they have overdone it a bit : the code is very hard to read. I am sure they will do something about it.  Meanwhile, if the code is bothering you : please use the ‘mail-me’-button for your comment.
Vandaag introduceerde Skynet een anti-spam code systeem : dat is zeer welkom, maar ze hebben het een beetje te goed gemaakt : de code is zeer moeilijk leesbaar.  Ik ben er zeker van dat ze er wat aan gaan doen.  Als de code je ondertussen teveel last bezorgt, gebruik dan aub de ‘mail mij’ - knop voor jouw reactie.

11:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zoogdieren, de putten | |  Facebook

30-10-06

Begrazing in “de Putten” . Grazing the grasslands (zilt grasland, Kieldrecht, schapen)

Flanders-inside-okt2006-dePutten-schapen1
 

The grasslands in “de Putten” are grazed by cows, but also by some horses and sheep.  Wintering geese and European Widgeons are taking over the job when it gets colder.  So far, this area breathes peace and purity and the air is always filled with bird songs and calls.

 

Het grasland in de Putten wordt in hoofdzaak begraasd door koeien, maar ook door wat paarden en schapen.  Als het kouder wordt, nemen overwinterende ganzen en smienten de taak over.  Tot hiertoe ademt het gebied vrede en zuiverheid uit en is de lucht er steeds gevuld met vogelgeluiden.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten-schapen2

12:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: de putten, zoogdieren | |  Facebook

27-10-06

On the nature side of the border I (de Putten, Kieldrecht, haven van Antwerpen)

Flanders-inside-okt2006-zeeaster
 

Let me stick to my plan, although it is with a delay : first some photos of the nature area “de Putten” on the border of the expanding port of Antwerp.  It is one of the very rare places in Flanders where Aster tripolium grows at the landside of the dike.  It is bound to brackish water and that is what wells up in the meadows here.  On the bottom photo you see it waving in the wind, which is very typical for the flat land near the river.  Polder and wind are almost twins.

What am I doing : it is like I am writing the text for a documentary, I am not telling anything about me.  Let’s try it again : this is “de Putten”, I fought for it together with other members of the nature conservations organization, we won, for 7 years we were allowed to manage it, I love it, I find it so beautiful, it is there since 1668, I would like to see it conserved, it is a link with the past, a source of continuity, it is so rich of rare plants and birds, in December our contract ends, it is not sure what the future will bring, it will never be safe with certainty, I can breath and experience all beauty of this area despite this threat of destruction.

 

Laat ik nu eerst maar mijn plan uitvoeren, al is het met vertraging : eerst foto’s tonen van het natuurgebied ‘de Putten” op de grens van de uitdeinende  haven van Antwerpen.  Het is één van de zeer zeldzame plaatsen in Vlaanderen waar Zeeaster (Aster tripolium) aan de landzijde van de dijk groeit.  Het is gebonden aan brak water en dat borrelt hier op in de weiden.  Op de foto onderaan zie je het staan wuiven in de wind, die zeer typisch is voor het vlakke land hier bij de rivier.  Polder en wind zijn bijna een tweeling.

Wat doe ik ? Het is alsof ik de tekst voor een documentaire zit te schrijven, ik vertel niets over mezelf.  Even opnieuw proberen : dit is “de Putten”, het gebied waar ik samen met andere leden van de natuurbehoudsorganisatie Natuurpunt hard voor gevochten heb, we wonnen, we mochten het beheren voor zeven jaar, ik hou van dit gebied, ik vind het zo mooi, het ligt er al sinds 1668, ik zou willen dat het bewaard blijft, het is een verbinding met het verleden, een bron van continuïteit, het is een schatkamer aan zeldzame planten en vogels, in december is ons contract afgelopen, het is niet duidelijk wat de toekomst gaat brengen, dit gebied zal nooit veilig zijn, ik kan ademen en alle schoonheid van dit gebied ervaren ondanks deze constante bedreiging van vernieling.

 

Flanders-inside-okt2006-dePutten1

19:07 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: planten, de putten | |  Facebook

02-09-06

Traffic victim - Verkeersslachtoffer

 

After the wounded Sparrow hawk, this time I saw a Polecat (Mustela putorius) that couldn’t use his back legs anymore, he must have been caught on the road or by a farmer’s machine on the field. 

This is one (didn’t want to bother him more) snap shot using a flash (Polecats are mainly active during darkness). I did a fast correction on the reflecting eyes. 

I'll post a happier image tomorrow.

 

Na de Sperwer met de gebroken poot, kom ik nu een Bunzing tegen die zijn achterlijf niet meer kan gebruiken, is waarschijnlijk door een voertuig gepakt op de weg of door een landbouwmachine op de akker. 

Dit is één (ik wilde het diertje niet meer storen) snapshot met gebruik van een flash (Bunzingen zijn overwegend actief tijdens de duisternis).  Ik corrigeerde nog snel de reflecterende ogen.

Morgen zal ik een vrolijker plaatje posten.

00:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: de putten, zoogdieren | |  Facebook

30-08-06

When the evening falls … - Als de avond valt …

00:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (15) | Tags: de putten, zoogdieren, koeien | |  Facebook

23-08-06

Pastinaak - Parsnip

 

 

I don’t succeed in getting the essence of parsnip on photo.  This is one of my trials and not the last one.  Parsnip grows abundantly in the grass verges of the polder.  I find it a beautiful plant, which blooms very yellow and the white root is a sweet tasting vegetable (not common eaten nor known here, but grown a lot until the midst of the 18th century, then it was replaced by the cultivated carrot). 

I thank you all very much for your ideas and opinion about landscapes, much appreciated.

 

Ik slaag er niet in de essentie van pastinaak op foto vast te leggen.  Dit is één van mijn pogingen en niet de laatste.  Pastinaak groeit overvloedig in de bermen van de polder.  Ik vind het een mooie plant, die erg geel bloeit en de witte wortel is een zoet smakende groente (hier is ze niet algemeen gegeten noch gekend, maar ze werd veel verbouwd tot in de 18de eeuw, tot ze vervangen werd door de gecultiveerde wortel).

Allemaal erg bedankt voor jullie ideeën en mening over landschappen, dat waardeer ik zeer.

00:44 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: de putten, planten | |  Facebook