11-03-09

Experimenteerdoek #2 -Experiment canvas #2 (oil paint 24x30)


Flanders-inside-maart2009-expdoek-2-3

Op een klein canvasje begin ik nieuwe experimenteerlagen : over de krijtlijnen van een straat in een stad gaat een zee waarboven twee bollen zweven. Hierbovenop komt mijn impressie van een lichtlijneninstallatie op de verduisterde zolder van het Sint-Jan-Hospitaalmusem (een mooi onderdeel van de rotslecht bewegwijzerde en te dure tentoonstelling ‘Kantlijnen’ op verschillende locaties te Brugge).

On a small canvas I start new experiment layers : on top of the basic lines of a street in a city I paint two spheres floating above a sea.  On top of this I give my impression of a light lines installation on the darkened attic of the Saint-Jan-Hospitalmuseum (a beautiful part of the awfully bad signposted and way too expensive exhibition ‘Lace lines’ (margins) on different locations in Bruges).

Flanders-inside-maart2009-expdoek-2-2

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd, tot het zijn bestemming bereikt (de hele historie zie je als je klikt op de tag ‘experimenteerdoek’).

An experiment canvas is painted over and over, until it reaches its destination (you can see the whole history by clicking the tag ‘’experimenteerdoek’).

23:32 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: experimenteerdoek | |  Facebook

09-03-09

Eindlaag van experimenteerdoek #1 - Final layer of experiment canvas #1 (olieverf, oil paint, 50x60)


Flanders-inside-maart2009-experimenteerdoek-9

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd, tot het zijn bestemming bereikt (de hele historie zie je als je klikt op de tag ‘experimenteerdoek’).
Laag 8 wordt een vijver en behoudt de rode lijn.  In laag 9 komt er een weerspiegeling in het water. “Een schilderij vertelt zichzelf en dat is juist de schoonheid ervan” stelt Marius en Meester Jaruwan-Tse vindt dat ik een goed leesbare beeldtaal heb.  Bovendien vertelt een schilderij tevens het verhaal van de kijker.  Dat betekent dat ik door het geven van mijn eigen woordverhaal (logisch want dit is een dagboek) de kijker zou kunnen gaan sturen, de kans verminder op een eigen verhaal van de kijker.  Daarom zet ik vanaf nu mijn eigen woordverhaal tussen haakjes zodat het uitdrukkelijker vrijblijvend te lezen is, facultatief.

( Voor mij gaat dit schilderijtje over argeloos (niet beducht op een aanval), zonder harnas, open van hart, noem het desgewenst naïef, door het leven gaan (zowel de voor- als nadelen zijn vanzelfsprekend : veel kans op warme en echte ontmoetingen, veel kans om gekwetst te worden) versus geharnast, gewapend en aanvallend door het leven gaan (ook hier zijn zowel de voor- als nadelen vanzelfsprekend : veilig voor kwetsuren, minder kans op warme en open ontmoetingen).  Aanvullend en uitbreidend over bescherming kwam ik dit tegen : “Steeds weer wist hij haar zwakke plekken te vinden, de slechte voegen in de muur waar je alleen een mes tussen hoefde te zetten om hem te doen instorten. In haar binnenste brak de muur, zoals ze had verwacht.  Gek genoeg, want dit gebeurde zelden in het openbaar en ze had er weinig ervaring mee hoe ze erop zou reageren, het schild dat ze aan de buitenkant intact hield, hield de daaropvolgende doorbraak van emoties in toom.” (Engelbewaarder door Manda Scott) )

An experiment canvas is painted over and over, until it reaches its destination (you can see the whole history by clicking the tag ‘’experimenteerdoek’).
Layer 8 becomes a pond and keeps the red line.  In layer 9 a reflection in the water appears.  “A painting tells itself and that’s precisely the beauty of it” says Marius (writer and poet) and Master Jaruwan-Tse says that my image language is easy to read.  Moreover a painting also tells the story of the spectator.  That means that I, by telling my own word story, can limit the opportunities of the spectator to see his/her own story.  So from now on I will put my own word story between brackets so that is more explicitly free to read, optional.

( For me this painting is about being unsuspecting (not fearful of an attack), to be without armor, to be open of heart (advantages and disadvantages are obvious : much chance on warm and real meetings, much chance on getting hurt) versus standing in life with an armor and weapons, being agressive (here the advantages and disadvantages are obvious too : safe for injuries, less chance on warm and open encounters).

23:04 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: boeken, academie, experimenteerdoek | |  Facebook

02-11-08

De rode lijn in het bos - The red line in the forest (experiment canvas #E7, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-experimenteerdoek-7-bos

De rode lijn op het bruin wordt iets heel anders in het bos.  Daar is het de bloedende boom die sneuvelt door de kettingzaag en staat het symbool voor de verschrikking van de kaalkap van de bossen en wouden op onze aarde. Een abstract werk is wat de toeschouwer ervan denkt, maar de omgeving waarin het hangt heeft er een invloed op.

The red line on brown becomes something completely different in the forest.  There it is the bleeding tree who is killed by the chain-saw and there it symbolizes the terror of the deforestation on our earth.  An abstract work is what the observer thinks about it, but the place where it hangs also influences this.

20:06 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie, bomen, experimenteerdoek | |  Facebook

29-10-08

#E7 in de historie van een experimenteerdoek - #E7 in the history of an experiment canvas (photoshop, Meir, Antwerpen)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-7-foto

Uiteindelijk zie ik het verglijden van de tijd, of juister - zoals Tagrijn het stelt - het verglijden van ons leven, als een rode lijn op bruin : een lijn, een rode draad of de neerslag van een energetisch patroon (zoals de hersenactiviteit in een EEG) of uiteraard iets heel anders zoals ik overmorgen zal illustreren.  Een abstract werk is wat de toeschouwer ervan denkt.  Ik hang dit canvas op een witte muur, op een donkerbruine muur en op de Meir in Antwerpen.  In kunstjargon heet dit dan : ik breng het schilderij in dialoog met een omgeving en op de Meir : in dialoog met een contrasterende omgeving, nl. het publiek van een drukke winkelstraat.  En dat is interessant, ongewoon, gek, speciaal, onzin, … Het is wat jij ervan denkt.

Finally I think of the passing of time, or more correct the passing of our life, as a red line on brown : a line, a red thread or the registration of an energetic patron (such as the brain activity in a EEG) or of course something completely else, as I will show later.  An abstract work is what the observer thinks about it.  I hang this canvas on a white wall, on a dark brown wall and on the Meir in Antwerp.  In art jargon : I bring the painting in dialogue with an environment and on the Meir : in dialogue with a contrasting environment, the public of a busy shopping street.  And that is interesting, unusual, crazy, special, nonsense, …  It is what you think about it.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-7-wall-bruinFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-7-wall

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

23:30 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie, experimenteerdoek | |  Facebook

27-10-08

#E6 in de historie van een experimenteerdoek - #E6 in the history of an experiment canvas (photoshop, kerk Melsele, Ruby Tuesday #11)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-6-foto-1

Werk 2 over het verglijden in de tijd stelt voor : hoe je vanuit de ramen van je geest kan kijken naar voorbije periodes met personen in je leven (cfr.werk 1).  Ik plaats het canvas bij de kerk van Melsele.  Daarna versterk ik dit beeld door het te mengen met een boom in herfsttooi, verwijzend naar de seizoenen, het voorbijgaan der jaren.

Work 2 about the passing of time represents : how you can look through the window of your mind at past periods with persons in your life (cfr.work 1).  I place this canvas at the church of Melsele.  Then I intensify this image by mixing it with a tree in autumn colors, referring to the seasons and the passing of years. 

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-6-wallFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-6-foto-2

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

Ruby-Tuesday-2

20:06 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (21) | Tags: kerk, academie, melsele, ruby tuesday, experimenteerdoek | |  Facebook

21-10-08

#E5 in de historie van een experimenteerdoek - #E5 in the history of an experiment canvas (voetgangerstunnel, pedestrian tunnel, Antwerp - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-5-foto

Ineens is het mij zo duidelijk : het verglijden van de tijd.  Ik leg uit : hoe je op een bepaald moment in je leven terugkijkt en voorbije periodes ziet en hoe jouw hoofdactiviteiten en de mensen die toen de hoofdpersonen waren in je leven voorbij gaan en verdwijnen.  En hoe je leven er op dit moment uitziet en de personen die je nu omringen helemaal anders zijn, afgezien van enkele constanten.  Dat verglijden van periodes en personen stel ik voor door kleuren met in het midden een verdwijnlijn of andersom : kleuren die starten in een lijn en van daaruit verdwijnen.  Om dit verglijden van de tijd te versterken,  projecteer ik er een voorbijrijdende fietser en voetgangers in de voetgangerstunnel te Antwerpen op.  Dit is werk 1 over het verglijden van de tijd.

Suddenly it is so clear to me : the slipping away of time.  I explain : how, at a certain moment in your life, you can look back and see past periods and how your core activities and the people that were then the main characters in your life, slip away and disappear.  And how your life looks like at this moment and the persons that surround you now are completely different, except for some constants.  I represent this gliding away of periods and persons by colors with in the middle a disappear line or the other way round : colors that start from a line and disappear.  To intensify this slipping away of time, I project a passing cyclist and pedestrians (in the pedestrian tunnel in Antwerp) on the canvas.  This is work 1 about the slipping (sliding) away (the passing) of time.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-5-muur

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

22:00 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, random, experimenteerdoek | |  Facebook

12-10-08

#E4 in de historie van een experimenteerdoek - #E4 in the history of an experiment canvas (Keyserlei, Antwerpen - photoshop)

 

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-4-foto

 

Laag #4 : over de pluimvorm giet ik grijs omdat de klassfeer die dag niet optimaal is en dat grijze vloeistofje laat ik van het doek lopen en daarna veeg ik het open.  Ik hang het in een snapshot van de Keyserlei (Antwerpen).  Tussen haakjes : op deze “toevallige” wijze gefotografeerd, heeft de Keyserlei wel iets van een moderne Aziatische winkelstraat, vind ik.

Layer #4 : on top of the feather form I pour grey because the atmosphere in the class isn’t optimal that day and then I brush it open.  I hang it in a snapshot of the Keyserlei in Antwerp.  By the way : in this “random” photograph the Keyserlei looks a bit like a modern Asian shopping street, in my opinion.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-4-wall

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:44 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie, random, experimenteerdoek | |  Facebook

09-10-08

#E3 in de historie van een experimenteerdoek - #E3 in the history of an experiment canvas (Scheldedijk, dyke of the river Schelde, SkyWatch Friday #12)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-3-foto

Laag #3: over het doek gaat licht cereleumblauw in een grote pluimvorm en ik hang het in de lucht boven de Scheldedijk.

Layer #3 : light cerulean blue is painted over the canvas in a feather shape and I hang it in the sky at the river dyke.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-3-wall

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

skywatchfriday

#E1 en #E2 in de historie van een experimenteerdoek - #E1 and #E2 in the history of an experiment canvas (Leopold De Waelplaats, Astridplein, Antwerpen - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-2-foto

Laag #1 : ik kies een kleur die past mijn stemming (bezorgd en ik heb ook pijn) : Frans ultramarijn gemengd met wat Payne’s grijs.  Ik ben vandaag zuinig met verf en verdun met water.  Het ultramarijn+grijs licht er enorm door op.  Ik smeer dikke strepen verf met een brede borstel en verdun verder op het doek.  Daar zie ik warempel een leeuwenkop verschijnen, laat ik daar nu twee nachten ervoor intens over gedroomd hebben.  Ik hang het experimenteerdoek op de Leopold De Waelplaats bij enkele olifanten van de Elephant Parade.

Laag #2 : over het blauw gaan licht citroengele strepen.  Ik leg dit doek fotogewijs op het Astridplein.

Layer #1 : I choose a color that fits with my mood (worried and I have pain) : French ultramarine mixed with Payne’s grey.  Today I am economical with paint and I make it thinner with water.  The mixture lights up a lot.  I smear thick stripes of paint with a wide brush and on the canvas I thin it even more.  There I see a lion’s head appearing ! I dreamed intense about a lion two nights before the painting, weird.  I hang this experiment canvas on the Leopold De Wael Square (Antwerp) with some elephants of the Elephant Parade.

Layer #2 : light lemon yellow stripes on top of the blue.  I lay this canvas in a photo of the Astrid square in Antwerp.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-1-wallFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-1-fotoFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-2-wall

 

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:48 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: academie, random, elephant parade, experimenteerdoek | |  Facebook

05-10-08

#M1 in de historie van een monochroom - #M1 in the history of a monochrome


Flanders-inside-okt2008-monochroom-1-wall

Meester Jaruwan-Tse heeft een gedurfd idee.  Daar heeft hij in de vakantie op zitten broeden.  Hij vraagt aan alle leerlingen om een egaal monochroom te schilderen in 30 lagen.  De laatste monochroom zou dan in zijn textuur de geschiedenis dragen van de 29 vorige lagen. Die geschiedenis schrijft de leerling ook neer, telkens hij/zij een nieuwe laag zet. Alle monochromen krijgen een plaats aan de muur in de gang en iedere week zien alle werken er anders uit.  Een avontuur, dat is het minste wat je ervan kan zeggen.  En ook een uitdaging en prettig om te doen, te ervaren en er een mening over te vormen.  Die belevenissen komen op mijn weblog. Een egale monochroom schilderen is niet makkelijk om je eraan te houden, meerdere vormen en kleuren lokken.  Daarom wordt dit een dubbel verhaal : één van een experimenteerdoek en één van een monochroom.  Telkens hang ik het doek aan een muur én ergens in één van mijn recente foto’s.  Een beschilderd canvas staat immers niet los van de plaats waar het hangt. Ik ga niet bepaald op zoek naar waar het mooi hangt, maar confronteer het doek met een muur en met een recent beeld uit mijn leefwereld.  Dan kijk ik wat dat er gebeurt en hoor ik graag wat jij ervan vindt.  Laag #1 : ik kies ongrijpbaar licht blauw en ik google : monochroom.  Daar valt een boel over te lezen.  “Monochrome schilderkunst werd lang geassocieerd met "tijdloosheid". Ze heeft de capaciteit om toeschouwers te overweldigen met pure kleur en veel kunstenaars hebben dit gebruikt om een gevoel van oneindigheid te creëren, iets dat boven de materiële wereld uitstijgt. Dit was het geval bij monochrome kunstenaars zoals Kasimir Malevich, Mark Rothko, Yves Klein en vele anderen. Maar de monochromen werden ook geïnterpreteerd vanuit een totaal andere hoek. De nadruk wordt dan gelegd op de materiële kwaliteiten van het werk; op hun drie-dimensionele eigenschappen als object en als zodanig stelt het vragen over de essentie van de schilderkunst.” (bron)

Master Jaruwan-Tse has a daring idea.  He has been brooding on it during the vacation.  He asks all students to paint an uniform monochrome in 30 layers.  The last monochrome then carries the history of the previous 29 layers in its texture.  That history is written down by the student, every time he/she paints a new layer.  All monochromes get a place on the wall in the hall and every week all works look different.  An adventure, at least. But also a challenge and fun to do, to experience and to form an opinion about.  Those experiences will be posts on my weblog.  To paint an uniform monochrome is not easy to stick to, more forms and colors are tempting.  That’s why this will be a double story : one of an experiment canvas and one of a monochrome.  Each time I will hang the canvas on a wall and in one of my recent photos.  A painted canvas can’t be seen apart of its environment.  I am not exactly looking for a beautiful place to hang it, but I confront the canvas with a wall and with a recent image of my daily world.  Then I observe what happens and I like to hear your opinion.  Layer #1 : I choose elusive light blue and I google : monochrome.  There’s a lot to read about it.  “Monochrome art of painting has been associated with “timelessness” for a long time.  She has the capacity to overwhelm the spectators with pure color and a lot of artists have used this to create a feeling of infinity.  So it was for monochrome artists such as Kasimir Malevich, Mark Rothko, Yves Klein and many others.  But monochromes also were interpreted from a whole different angle.  The emphasis was then on the material aspects of the work; on their three dimensional qualities as an object and as such it raises questions about the essence of the art of painting”. (source)

16:21 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, monochroom, experimenteerdoek | |  Facebook