09-11-13

Three times the sea (aquarel)

aquarel,kust

aquarel,kust

aquarel,kust

21:36 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: aquarel, kust | |  Facebook

31-08-13

Great Dane at the seaside (Deense dog, Camera Critters #32)

camera critters,who let the dog out,kust

camera critters,who let the dog out,kust

24-08-13

Scholeksters – Oystercatchers (Flemish coastline, Camera Critters #31)

camera critters,vogels,kust

camera critters,vogels,kust

20:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (0) | Tags: camera critters, vogels, kust | |  Facebook

23-08-13

De zee op eigen wijze (SkyWatch Friday #94, scholeksters)

skywatch friday,vogels

skywatch friday,vogels

15:17 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (1) | Tags: skywatch friday, vogels, kust | |  Facebook

04-08-13

Sprookjes bestaan (Ik hoop het zo) - Fairytales exist (I do hope so) (coast tram, kusttram)

Flanders-inside-aug2013-sprookjes.jpg

14:13 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kust, billboard, alfabet | |  Facebook

14-01-13

Na de tentoonstelling "Van het atelier naar de kust", Knokke-Heist

kust

00:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kust, expo, who let the dog out | |  Facebook

30-05-12

Art of Paolo Grassino, as in a movie (Beaufort 04, Bredene, Analgesia/Temi Perenni (Cani))

beaufort 04

14:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (4) | Tags: beaufort 04, kust, beelden | |  Facebook

Paolo Grassino, Analgesia/Temi Perenni (Cani) - Eeuwige thema's (honden) - Eternal themes (dogs) (Beaufort 04, Bredene)

beaufort 04

14:26 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (2) | Tags: beaufort 04, kust, beelden | |  Facebook

23-05-12

Sandworm, Marco Casagrande (Beaufort 04, Wenduine)

beaufort

 

beaufort

De zandworm (Marco Casagrande) is fan-tas-tisch !!

 

Art along the Flemish coastline, it’s Beaufort 04 and the sandworm (Marco Casagrande) is marvellous !

15:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (3) | Tags: kust, beaufort 04 | |  Facebook

07-08-09

De kleine vogelverschrikker - The tiny scarecrow (Camera Critters #20)


Flanders-inside-aug2009-meeuwen

CameraCritters3

17-06-09

Klaagzang of diagnose (fotocolumn 1) - Lamentation or diagnosis (photo column 1)


Flanders-inside-juni2009-fotocolumn-1

1. Dorpspark. 93 jaar zijn de beide bewoners, zij zorgde haar hele leven voor de bomen, jaren verzetten zij zich tegen een onteigening maar verloren het pleit. Bericht van de Groendienst van (een gemeente in Vlaanderen) aan de bevolking : er wordt een dorpspark ingericht te (dorp in Vlaanderen) waarvoor we eerst alle bomen platleggen.  Toen haar vader stierf, ondertussen meer dan 50 jaar geleden, plantte ze een herdenkingsboom en of deze boom dan mocht blijven staan alstublieft (tussen haakjes : een prachtige mooie volle boom).  Eerst kwam er rood-wit lint omheen : deze boom laten staan zou je denken. De volgende dag ging hij alsnog tegen de vlakte. Ik meen ook nog ergens gelezen te hebben dat het dorp daardoor groener gaat worden.  Dat gaat zeker lukken want verderop werd ook nog een perceel prachtige notelaars gerooid. En of dat nu hier is of ginder, door deze of gene beslist, een overheid of een particulier, speelt geen rol, het punt is : dit is overal in Vlaanderen al decennia de heersende gang van zaken : een doorsnee Vlaming kan moeilijk een boom laten staan en vernielt zijn eigen biotoop. 
2. All that is solid melts into air : al het vaststaande verdampt.
3. En ik vroeg me af waarom het een periode is van ademhalingslast en ziedaar : zelfs boven de zee hangt een bruine rand van smog.
4. Boeddha aan de zee : liggen in zwarte zitzakken bij de tonen van een beatbox. Er staat een bordje bij : tao.  Het dynamische evenwicht, niets kan bestaan zonder zijn tegendeel. “Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; … een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te doden en een tijd om te helen …”  (bijbel).  De mens vernielt het leefmilieu op aarde, meer en meer, en nog wat. Een minderheid doet verwoede pogingen om de weegschaal nog in evenwicht te houden, om het tij keren, maar dan ineens zal daar het “point of no return” zijn, de negatieve schaal slaat dan naar beneden en het hele systeem gaat onvoorstelbaar en faliekant uit balans. Ik heb zo’n ondergangsgevoel.

1. 93 years old are the residents, her whole life she took care of the trees, during years they resisted to an expropriation but they lost their point. Message of the municipal service for green space planning (of a town in Flanders) to the population : a village park is installed in (town in Flanders), therefore all trees will be grubbed up first. When her father died, more than 50 years ago, she planted a commemoration tree and may this tree stay please. First red-white ribbon was placed around it, which made you think that this tree could stay, but the next day it was grubbed up anyway.  I think I also read somewhere that the village will become greener now.  This certainly will succeed because a little further on in the street a parcel of magnificent walnut trees was uprooted too. The point is that this is happening all over Flanders during decades. An average Fleming has difficulties to let a tree stand upright and destroys his own biotope.
2. All that is solid melts into air.
3. And I wondered why it is a difficult period for breathing lately and here it is : even over the sea there is a brown layer of smog.
4. Boeddha at the seaside : laying in black sitting bags with the beats of a beatbox. There’s a sign that says : tao. The dynamic balance, nothing can exist without its opposite. “Everything has his hour and every thing under the sky his time; … a time to break down and a time to build up, a time to kill and a time to heal…” (bible). The human race destroys the environment, more and more, and another bit. A minority is trying to keep the system in balance, to turn the tide, but then suddenly there will be the point of no return, the negative scale falls down and the whole system goes incredibly out of balance. I am having such a feeling of fall and doom.

01:47 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: kust, beelden, bomen, melsele, fotocolumn | |  Facebook

14-03-09

Scholeksters en Wulpen - Oystercatchers and Curlews (Haematopus ostralegus, Numenius arquata, Zeeland, Camera Critters #15)


Flanders-inside-maart2009-wulpen

CameraCritters3

01:46 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (8) | Tags: kust, vogels, camera critters | |  Facebook

22-02-09

Zoekend 5/6, olieverf 13x18 en foto Scholekster - Searching 5/6, oil paint 13x18 and photo Oystercatcher.


Flanders-inside-feb2009-klein-5-foto

 

Flanders-inside-feb2009-klein-5

00:46 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: kust, vogels | |  Facebook

21-02-09

Schelpen op het strand - Shells on the beach (Zoekend 4/6, olieverf 13x18 en foto Noordzeestrand - Searching 4/6, oil paint 13x18 and photo North Sea beach)


Flanders-inside-feb2009-klein-4-foto

Penhorens, Turritella communis, slakkensoort (schelpen) van o.a. de Noordzee (olieverf 13x18) en foto Noordzeestrand.

Common Turret-Shells, snail species of a.o. the North Sea (oil paint 13x18) and photo North Sea beach.

Flanders-inside-feb2009-klein-4

00:24 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: kust, vogels | |  Facebook

19-02-09

Zeeleven - Sealife (Zoekend 2/6, olieverf 13x18 en foto - Searching 2/6, oil paint 13x18 and photo)


Flanders-inside-feb2009-klein-2

En ook over de zee las ik : “De zee spuwde kiezels op de kust uit en maalde ze in de loop van millennia tot zand. Overal ter wereld stonden mensen op, gingen mensen naar hun werk, waren mensen gedwongen grote of kleinere beslissingen te nemen, en de zee bleef maar kiezels tot zand malen.” (Engelbewaarder, een literaire thriller door Manda Scott)

Thanks for your much appreciated comments. Because of circumstances I’ve been absent as a visitor quite some time now, but sooner of later I will find time to visit again.

01:38 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: boeken, kust, vogels | |  Facebook

08-01-09

Zonsondergang in Zeeland bij -6°C, Sunset in Zeeland (the Netherlands) at 21 °F (SkyWatch Friday #22)

Flanders-inside-jan2009-zeeland

 

skywatchfriday

17:41 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (31) | Tags: kust, skywatch friday | |  Facebook

30-07-08

Avond aan zee - Evening at the sea (olieverf, oil paint, 50x70)

Flanders-inside-juli2008-aanzee

00:57 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (10) | Tags: kust | |  Facebook

29-07-08

De pier van Blankenberge

 

Flanders-inside-juli2008-blankenberge-pier

De pier : (duur) bouwwerk om een eindje de zee in te kunnen lopen met droge voeten,  om het gevoel te hebben van op een schip in zee te staan zonder dat het beweegt, plaats om de kracht en de beweging van de golven gade te slaan, …

The pier : (expensive) building to walk in the sea with dry feet, to have the feeling of standing on a ship in the sea without its movement, place to watch the power and movement of the waves, …

00:14 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: kust | |  Facebook

27-07-08

Op de zeedijk - On the sea dyke (Blankenberge)

Flanders-inside-juli2008-blankenberge

22:03 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (5) | Tags: kust | |  Facebook

Beeldige wandeling - Sculpture walk (Zeedijk, Blankenberge)

 

Flanders-inside-juli2008-beeld-JefVanLeeuw

Beelden langs de kustlijn (Blankenberge), om naar te kijken, om over te mijmeren, … Foto : een photoshop-impressie van een beeld van Jef Van Leeuw.

Sculptures along the seaside (Blankenberge), to watch, to muse about, …  Photo : photoshop-impression of a sculpture by Jef Van Leeuw.

00:45 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-kunst | Permalink | Commentaren (8) | Tags: kust, beelden | |  Facebook

30-11-07

Scholeksters - Oystercatchers


Flanders-inside-dec2007-scholeksters

Techniek : photoshop, lagen in overvloei (zee, boom in de duinen, scholeksters).  Ik wens jullie een fijn weekend !

Technique : photoshop, layers blending (sea, tree in the dunes, oystercatchers).  Have a nice weekend !

23:51 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: kust, vogels | |  Facebook

29-11-07

In de koude wind - In the cold wind (Vlaamse kust, steltlopers - Flemish coast, stilt-birds)


Flanders-inside-nov2007-kust


Koude wind, weinig mensen, veel vogels, de Vlaamse kust eind november.  Iets voor jou ?

Cold wind, few people, many birds, the Flemish seaside end of November.  Something for you ?

00:12 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (14) | Tags: vogels, kust | |  Facebook

22-11-07

Zeeaster in zaadpluis en Drieteenstrandloper - Aster tripolium in seed fluffs and Sanderling


Flanders-inside-nov2007-zeeaster-strandloper


In een flits ga je dat hier niet zien, maar kijk eens wat langer ? Dan begin je de Zeeaster in zaadpluis en de zee met Drieteenstrandloper gewoon veel beter te zien.  De foto hieronder is de basislaag die ik gebruikte.

You are not going to see this in one second, but take a longer look ? Now you begin to see the Aster tripolium in seed fluffs and the sea with a Sanderling.  The photo below is the basic layer that I used.

Flanders-inside-nov2007-zeeaster

00:14 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: vogels, planten, kust, de putten | |  Facebook

07-11-07

Aha, mist aan de zee - Yeah, fog at the seaside (Vlaamse kust - Flemish coast)


Flanders-inside-nov2007-mist-zee


Maar grijs aan de zee met naar zeewier geurende mist is een aparte belevenis, met een dame in rode jas, of een man met een plastieken tas, of een koppel onder een paraplu, …

But grey at the seaside and fog with a scent of seaweed is a special experience, with a woman in a red coat, or a man with a plastic bag, or a couple under an umbrella, …

01:12 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (22) | Tags: kust | |  Facebook

20-09-06

Seamen’s music - Zeemansmuziek

Dit was enige tijd geleden tijdens de Tall Ships Race in Antwerpen : opeengepakt als sardienen in een blik (dat had ik niet verwacht en ik kon niet meer ontsnappen), kon ik alleen nog mijn camera tussen wat hoofden manoeuvreren en klikken, meer was niet mogelijk.  De accordeonist  is een lid van een visserskoor van Blankenberge.

P.S. In de vorige foto : alles maakt deel uit van een zorgvuldige restauratie.

This was taken some time ago during the Tall Ships Race in Antwerp : packed as sardines in a tin (I had not expected that and I could not escape anymore), I managed to maneuver my camera between some heads and clicked, and more was not possible.  The accordion player is a member of a fishermen’s choir of Blankenberge.

P.S. In the previous photo : no new buildings, it's all part of a restoration.

01:01 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (12) | Tags: kust | |  Facebook

07-09-06

Rest - Rust

 

Busy times here, so I choose to post a relaxing sea photo. 

Het zijn hier drukke dagen.  Daarom kies ik maar even voor een ontspannende zeefoto.

00:43 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (7) | Tags: vogels, kust | |  Facebook

31-08-06

Wave watching, so relaxing. Golven kijken, zo ontspannend.

 

 

Not a foam bath, but the North Sea at the Flemish coast. I think I could make and post a photo of a wave every day without getting bored … but don’t worry : I don’t live at the seaside.  Anyhow, I just want to say that watching breakers is so fascinating.

Thank you all for your ideas about the previous post.

 

Geen schuimbad, maar de Noordzee aan de Vlaamse kust.  Ik denk dat ik elke dag een foto zou kunnen maken en posten van golven zonder enige verveling … maar geen nood : ik woon niet aan de zee.  Ach, ik wil gewoon zeggen dat de branding zo fascinerend is om naar te kijken.

Bedankt allemaal voor jullie ideeën over de vorige foto.

22:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (20) | Tags: kust | |  Facebook

18-07-06

Afkoelen aan de zee (Knokke)

 

Cooling off at the seaside (second heat wave this summer) in Knokke.  But as usual I’m having troubles to select the best picture.  Is there a best one ? What is your preference ?

 

Niets heerlijker dan lekker afkoelen aan de zee als het een hittegolf is.  Maar zoals gewoonlijk kan ik weer niet kiezen tussen mijn foto’s.  Is er nu een opvallend betere ? Welke zou jij kiezen ?

 

00:46 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: kust | |  Facebook

18-06-06

Evening walk at the seaside

01:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: kust | |  Facebook