21-07-09

Een droom over monochromen - A dream about monochromes (installatie, oil paint 40x50 and 20x50, Ruby Tuesday #29)


Flanders-inside-juli2009-droom-1

Ik droomde over monochromen.  Ze zweefden in een grote glazen koepel. Ik schilder ze en hang ze als een mobiel onder de Blauwe regen.  Daar zweven ze en bewegen ze zachtjes bij een zuchtje wind, sierlijk en kleurig met hun touwtjes.  Het is een droom.  Je mag wat vaker zulke schilderijen maken die je niet begrijpt, zegt Meester Jaruwan-Tse. (Voor de hele historie van een monochroom, klik je op de tag monochroom.)

Flanders-inside-juli2009-droom-2

I dreamed about monochromes. They floated in a big glassy dome.  I paint them and hang them as a mobile under the Wisteria.  There they float and move softly in a breeze, graceful and colorful with their strings.  It’s a dream.  You should make such paintings that you don’t understand more often, Master Jaruwan-Tse says.  (You can read the whole history of a monochrome by clicking the tag monochroom.)

Flanders-inside-juli2009-droom-3

Ruby-Tuesday-3

00:06 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: academie, monochroom, ruby tuesday | |  Facebook

05-03-09

De streep (gouache, 30x40) en de pijn (monochroom #18, olieverf 50x60) - The line and the pain (gouache - oilpaint)


Flanders-inside-maart2009-streep

Ja, ik denk dat ik nu een schilder-dagboek-inhaalmanoeuvre kan beginnen (: eerst over pijn (monochroom) en de streep, dan het slot van het eerste experimenteerdoek, enkele verfstrepen en hoe snel je iets ziet, twee lagen van het volgende experimenteerdoek, een koan, een studietje van perspectief in landschappen en dan staat er nog een 18de eeuwse kerk in Nicaragua te wachten tot de schoolmeisjes en het plein erbij geschilderd worden.  Ondertussen ben ik bezig aan een groot doek (170x170) waarop ik een heel verhaal wil vormgeven en aangezien daarvan geen voorbeeld voor mijn neus staat, moet ik voor ieder onderdeel gaan bedenken hoe dat eruit ziet en hoe ik dat kan schilderen : heel boeiend, spannend, vaak frustrerend, soms grappig, een meervoudig leerproces. “Zero-emissie experimenteerstation” heb ik erbij gehangen, dat vind ik een mooi begrip. De zero-emissie slaat op het werken met wateroplosbare olieverf en zonder solventen.)

Terzake : over hoeveel van mijn dagen, plannen en mogelijkheden er een streep wordt getrokken door pijn, ziekte en afzien, ik ga er niet bij stilstaan, maar het doet me goed om die streep eens gestalte te geven en ze op papier te zetten.  Tegelijk staat deze streep symbool voor alle soorten strepen die elk op hun wijze en op veel verschillende vlakken de levensmogelijkheden bij ontelbaar veel mensen over de hele wereld beperken.

En dan laag 18 van het monochroom (laag 17 zei me zodanig niets dat ik ze direct overschilderde) : aha, eindelijk heb ik voor één keer eens de pijn te pakken in plaats van zij mij (triomf), nu staat ze daar in heel haar verschrikking op doek en daar heb ik ongelooflijk veel deugd van.  Als therapeutische act is dit een aanrader.

Flanders-inside-maart2009-monochroom-18

I’m starting a catch-up maneuver to store my paintings in this diary.  The line : I’m not going to stop and think about how many of my days, plans and possibilities are cancelled by pain, sickness and suffering, but it feels good to give shape to this line and to put her on paper.  At the same time this line is a symbol for all kinds of lines that each in their own way and in so many aspects limit the life possibilities of an uncountable number of people all over the world.

And then layer 18 of the monochrome : finally I caught the pain, just for one time, instead of she getting hold of me. Triumph.  Now she’s standing there in all her horror on canvas and that gives me a lot of satisfaction.  As a therapeutic act this is highly recommended.

01:13 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

21-01-09

Winterlandschap - Winter landscape (monochroom 16, olieverf 50x70, oil paint)


Flanders-inside-jan2009-monochroom-16

Ik zal nog even afwezig blijven als bezoeker op jullie blogs want mijn PC-scherm heeft het begeven en ik moet nog op zoek naar een nieuw. Tot later !

I’ll be absent as a visitor on your blogs for some longer because my PC screen’s strength gave out and I still have to look for a new one. “See” you later !

13:12 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

30-12-08

Bijna echt monochroom - Almost real monochrome (Cathédral de Liège, photoshop)


Flanders-inside-dec2008-monochroom-liège

En dan, monochroom-moe zijnde, kom ik een bijna echt monochroom tegen in de kathedraal van Liège.  ’t Was een afsluiting van restauratiewerken en er zat weliswaar nog een deur in en ’t was geen schilderij, maar met een ietsje photoshop dan toch een monochroom vlak. (De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.)

And then, while being monochrome-tired, I met an almost real monochrome in the cathedral of Liège.  It was a partition of restoration works and it had a door and it wasn’t a painting, yet with a little photoshop help it was a monochrome plane. (You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.)

00:23 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (4) | Tags: kerk, monochroom | |  Facebook

22-12-08

Monochroom-moe - Monochrome-tired (photoshop)


Flanders-inside-dec2008-monochroom-11-foto

Laag 10 dat was nog OK. Laag 11 t.e.m. 15 staan me niet aan en ik ben moe van er virtueel met rond te zeulen en te moe om ze allemaal op een witte muur te hangen. Laag 12 is egaal en bevalt me niet, de andere lagen zijn pogingen om me te conformeren tot het egale, maar zijn evenzeer misbaksels. Maar het is goed om vat te krijgen op wat het niet moet zijn zodat ik een beeld krijg van wat ik wel wil. Wordt vervolgd.

U ziet : M-11 op het kruispunt Meir-Huidevettersstraat (Antwerpen), M-10 in de academie, M-13 in de stadsfeestzaal (Antwerpen), M-14 aan het kasteel van Gaasbeek, M-15 in een omgekeerd rietveld (Melsele) en M-11 t.e.m. M-15 aan de kerk van Melsele.

Layer 10 was still OK.  Layer 11 till 15 don’t please me and I’m tired of dragging them around virtually and too tired to present each on a white wall.  Layer 12 is uniform and I don’t like it, the other layers are trials to conform me to the uniformity but are wasters as well.  But it’s good to get a grip on what it does not has to be in order to get an idea of what I do want. To be continued.

Flanders-inside-dec2008-monochroom-10-foto2Flanders-inside-dec2008-monochroom-13-foto1Flanders-inside-dec2008-monochroom-14-fotoFlanders-inside-dec2008-monochroom-15-fotoFlanders-inside-dec2008-monochroom11tot15-foto

 

 

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.


Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

01:32 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: kerk, academie, melsele, monochroom | |  Facebook

18-12-08

Bladeren harken - Raking leaves (Herenthout, monochroom 14, photoshop)


Flanders-inside-dec2008-monochroom14-foto2a

Een wandeling in Herenthout, eind november, de bomen verliezen hun bladeren, we komen voorbij een kasteeltje, privaat domein.  Nu zal het hebben van een kasteel wel niet zo romantisch zijn - er zijn altijd kosten, er moet altijd wel wat hersteld worden - maar bij mij roept dat verhalen op.  Ik laat er een monochroom (laag 14 waarover later meer) overvloeien op twee wijzen en dan kan ik echt niet kiezen.

A walk in Herenthout, end of November, the trees are dropping their leaves, we pass a castle, private domain.  Owning a castle won’t be so romantic in real - there are always expenses, there’s always something that needs to be repaired - but for me it evokes stories.  I let a monochrome flow over it (layer 14, more about this later) in two ways and then I really can’t choose.

Flanders-inside-dec2008-monochroom14-foto2b

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom. 

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom. 

00:05 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: academie, bomen, monochroom | |  Facebook

28-11-08

#M10 in de historie van een monochroom - #M10 in the history of a monochrome (olieverf, olifant, photoshop, Camera Critters #9 , elephant + oil paint)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-10-foto

“Weet je wat dat is met die vele lagen van een monochroom ?”, stelt Meester Jaruwan-Tse,  “Het monochroom krijgt een vel en wordt interessant op zichzelf.”  Zoals een olifantenvel, denk ik, een vacht, een huid, een verenpak, een reptielenvel of een keverschild. 

“Do you know what it is with those many layers of a monochrome ?” Master Jaruwan-Tse poses, “The monochrome gets a skin and becomes interesting on itself.”  As an elephant skin, I think, a fur, a hide, a feather suit, a reptile skin or a beetle shield. 

Flanders-inside-nov2008-monochroom-10-wall

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

CameraCritters2

20:20 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie, zoogdieren, monochroom, camera critters | |  Facebook

26-11-08

#M9 in de historie van een monochroom - #M9 in the history of a monochrome


Flanders-inside-nov2008-monochroom-9

Laag 9 : blauw wordt in dikke en dunne strepen horizontaal aangebracht, de borstelstreken van de vorige lagen geven wat meer textuur, invallend licht begint interessante reflecties te geven.  In de volgende laag wil ik er een fijner horizontaal lijnwerk bovenop, zoals Tagrijn ook voorstelt.  Ik wil uitkomen bij iets dat me echt bevalt.  Daartoe worstel ik met kleuren en borstelstreken en met het canvas. Laag 9 krijgt alleen een kader; dit monochroom is genoeg op zichzelf.

Layer 9 : blue is painted in thin and thick stripes, the brush strokes of the previous layers are giving some more texture, falling light starts to make interesting reflections.  In the next layer I want some finer horizontal line work on top of it.  Finally I want to reach something that really pleases me.  Therefore I wrestle with colors and brush strokes and with the canvas.  Layer 9 only gets a frame; this monochrome is enough on its own.

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:09 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (6) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

24-11-08

Monochromen, meditatie en relaxatie - Monochromes, meditation and relaxation (#M7 + #M8 + foto in photoshop, Ruby Tuesday #14)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-7-8-foto

Een monochroom is rustgevend, het is een meditatiepoort : je verdwijnt als het ware in de kleur naar een ontspannende leegte van de geest die niet onherbergzaam is vanwege de textuur (de structuur in het oppervlak ontstaan door de verschillende lagen en borstelstreken) die je omgeeft.  Zo zie ik het op dit moment en dat geef ik weer in deze fotomontage.  

A monochrome is restful, it’s a meditation gate : you disappear so to speak in the color towards a relaxing emptiness of the mind which is not inhospitable because of the texture (the structure in the surface made by the different layers and brush strokes) that surrounds you.  That’s how I see it at this moment and that’s what I represent in this photo montage.

Flanders-inside-nov2008-monochroom-7-wallFlanders-inside-nov2008-monochroom-8-wall

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

Ruby-Tuesday-2

22:24 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (14) | Tags: academie, monochroom, ruby tuesday | |  Facebook

18-11-08

(5/5) Van de hak op de tak - From one thing to another (olieverf, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-6-foto

Er hangt een zesde monochroom in de lucht, al is het eigenlijk een duochroom.  Bij één egale kleur blijven vind ik heel moeilijk.  Een monochroom in dertig lagen op een blog zetten is waaghalzerij.  Straks word ik voor gek verklaard.  En ik ben zelf nog niet eens bekeerd tot de monochromen ! Fotobewerkingsgewijs een monochroom in dialoog zetten met een omgeving vind ik echter wel een boeiend experiment. En ik zie ook wel monochromen in design interieurs, daar is dat echt niet ongewoon.  Maar zo’n experimenten op een blog zetten in plaats van in een beschermd kunstenaarsmilieu, ’t blijft een riskante zaak. 

There’s a sixth monochrome hanging in the sky, although in fact it is a duochrome.  I find it very difficult to stick to one equal color.  To post a monochrome in thirty layers on a blog is daredevilry.  Presently I can be declared crazy.  And I even am not converted to the monochromes myself ! To put a monochrome photowise in dialogue with an environment however is an interesting experiment for me.  And I also do see monochromes in design interiors, there this isn’t unusual.  But to put such experiments on a blog instead of in a safe artistic environment, it remains risky business.

Flanders-inside-nov2008-monochroom-6-wall

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd (opdracht in academie).  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Zo gaat een monochroom  fotogewijs in dialoog met een omgeving. Het is een experiment : je bent geboeid of het zegt je niets.  Het is een vreemde ontdekkingsreis : je gaat mee of je blijft thuis.  Het is een stretchoefening voor het begrip.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  Like this a monochrome is photowise put in dialogue with an environment.  It’s an experiment : you are gripped or it says nothing to you.  It is a strange journey : you travel along or you stay home.  It is a stretch exercise for the understanding.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

23:54 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

06-11-08

#M5 als in een dubbele zon - #M5 as in a double sun (oil paint, photoshop, SkyWatch Friday #16)


Flanders-inside-nov2008-monochroom-5-foto

Laag 5 : in het geel schilder ik twee cirkels als in “Er is een dubbele zon nodig om de bodem van de menselijke domheid te verlichten” (J.P.Sartre) : een betekenis, maar ik word betrapt.  Meester Jaruwan-Tse doet zijn ronde, bekijkt het monochroom en zegt : “Geen vormen in een monochroom en zeker geen grote of ronde want die neigen naar betekenis” en hij heeft volkomen gelijk.  Gehoorzaam schilder ik het monochroom egaal en hang het aan de muur.

(Art school, painting class) Layer 5 : in the yellow I paint two circles as in “A double sun is needed to enlighten the bottom of human stupidity” (J.P.Sartre) : a meaning, but I get caught.  Master Jaruwan-Tse makes his round, watches the monochrome and says : “No forms in a monochrome and certainly no big or round ones because those tend to meaning” and he’s absolutely right.  Obedient I paint the monochrome smooth and hang it at the wall.

Flanders-inside-nov2008-monochroom-5-wall

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again (art school task).  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

skywatchfriday

21:49 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (20) | Tags: academie, monochroom, skywatch friday | |  Facebook

(1/4) Herfst - Fall (Heverleebos, photoshop)


Flanders-inside-nov2008-herfst1

Herfst. 
Ik zet vier monochromen in het bos. 
In de bomen hang ik herfstkleuren. 
Ik schrijf bladeren op paddestoelen. 
Een kleuter is getooid met een bladerensnoer en op haar wang tekende de juf een blad.
Herfst.

Fall. 
I place four monochromes in the forest. 
In the trees I hang fall colors. 
I write leaves on mushrooms. 
A toddler is decorated with a leaf necklace and on her cheek the nursery teach has drawn a leaf. 
Fall.

00:00 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: academie, bomen, monochroom | |  Facebook

04-11-08

Ga op stap met dat monochroom - Walk around with that monochrome (Antwerpen, Tunnelplaats)


Flanders-inside-nov2008-opstap

Over monochromen in foto’s (voor de hele historie klik de tag : monochroom).  “Foto’s, foto’s”, sputtert Meester Jaruwan-Tse, “foto’s zijn niet echt”.  “Je moet met dat monochroom op stap, hang het op verschillende plaatsen, neem verschillende kijkposities in, ervaar aan den lijve, in het echt”.  Dat begrijp ik. Ik zie het al voor me, meer zelfs : ik heb het al eens echt gezien en laat ik daar nu nog een snapshot van hebben ook !

About monochromes in photos (for the whole history click the tag : monochroom).  “Photos, photos”, Master Jaruwan-Tse mutters, “photos are not real”.  “You have to walk around with that monochrome, hang it at different places, take several observation positions, experience it in real life”.  I understand.  I can imagine it, even better : I have already seen this in real life and guess what : I even have a snapshot of it !

00:20 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (6) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

#M4 in de historie van een monochroom - #M4 in the history of a monochrome


Flanders-inside-nov2008-monochroom4-wall-bruin

Zijn er ook vieze kleuren ? Jazeker, schijtkleuren bijvoorbeeld.  Mag een monochroom in een vieze kleur ? Vast wel, maar dat doe ik niet.  Ik meng een soort van grijsbruin.  Dan ga ik virtueel op stap met het monochroom.  Het staat niet goed in het veld (zie kleine foto), zeker niet op palen, of wel ?  Het staat niet goed op een witte muur, of wel ? Ik vind het sterk op een donkerbruin vlak.  Een monochroom staat niet overal op haar best.  Een schilderij in het algemeen hangt niet overal op zijn best. Als je een schilderij maakt, dan maak je dat ofwel voor een welbepaalde ruimte ofwel moet je achteraf op zoek naar de juiste plaats voor dat werk ofwel pas je de ruimte aan aan het doek ofwel zie je het los van de ruimte eromheen.  Er kan veel inzake combinatie schilderij en omgeving, maar er is ook veel dat niet kan en wat voor de ene persoon kan, kan voor de andere niet.  Lijkt je dat een correcte stelling ?

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.   Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

Flanders-inside-nov2008-monochroom4-fotoFlanders-inside-nov2008-monochroom4-wall

00:11 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

24-10-08

#M3 in de historie van een monochroom - #M3 in the history of a monochrome (Stadsfeestzaal, Antwerpen - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-monochroom3-foto1

Laag 3 : ik meng een verfoverschot tot een soort roze, ’t is niet helemaal egaal, het beetje blauw erin wil niet helemaal mengen.  Een moeilijke kleur.  ’t Lijkt al makkelijker van er iets bovenop te zetten (rozen), dan om het monochroom zelf ergens te plaatsen.  Uiteindelijk zet ik het in de Stadsfeestzaal (Antwerpen), al wringt het me wel wat. 
Mag een monochroom wringen of zelfs botsen met de kleuren van haar omgeving ? Maakt het dat misschien zelfs interessanter ? Of is het sterker in harmonie met de omgeving ?
En nog meer vragen rijzen : mag een monochroom zacht en licht zijn zodat je erin verglijdt of zijn monochromen per definitie in sterke kleuren die resoneren en die met energie op je afkomen ? Er zijn geen regels, zegt Meester Jaruwan-Tse, alle kleuren kunnen, zelfs alle tinten van grijs. 
Is dan de lucht niet vaak een monochroom, vraag ik me af, een gigantische monochroom als een grote ruimte (soms leeg bij nietszeggend witgrijs, soms heerlijk blauw) boven dat dunne streepje aarde dat wij bewonen.  En wij die als minuscule figuranten rondwandelen op ons lijntje van gebouwen en beton en groen die onze hele wereld zijn, terwijl er boven ons een hele ruimte hangt, vaak een monochroom in grijs en soms in blauw, meestal zelfs een experimenteerdoek waarop de natuur aan het schilderen gaat in alle tinten van zonsopgang tot nacht.

Layer 3 : I mix a rest of paint into a sort of pink, it’s not completely uniform, the bit of blue in it does not want to mix completely.  A difficult color.  It seems easier to put something on it (roses), than to place the monochrome somewhere itself.  Finally I place it in the City party room (now a shopping center, in Antwerp), although it bothers me a bit. 
May a monochrome wring or even clash with the colors of its surroundings ? Does that make it maybe even more interesting ? Or is it stronger in harmony with its surroundings ?
And more questions arise : may a monochrome be soft and light so that you slip away in it or are monochromes by definition in strong colors that resonate and that head for you in full force ?  There are no rules, Master Jaruwan-Tse says, all colors can be used, even all tinges of grey. 
Isn’t the sky often a monochrome then, I ask myself, a gigantic monochrome as a big space (sometimes empty when blank grey, sometimes lovely blue) above the thin line of earth we’re living on.  And we who walk around as miniature figurants on our thin line of buildings and concrete and green that makes our whole world, while above us there is a whole space hanging, often a monochrome in grey and sometimes blue, mostly even an experiment canvas on which nature is painting in all tinges from sunset till night.

Flanders-inside-okt2008-monochroom3-wall   Flanders-inside-okt2008-monochroom3-foto2

 

 

 

 

Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:23 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (5) | Tags: academie, monochroom | |  Facebook

14-10-08

#M2 in de historie van een monochroom - #M2 in the history of a monochrome (Astridplein, Zoo van Antwerpen, bongo - Antwerp Zoo -photoshop)


Flanders-inside-okt2008-monochroom2-foto1

Voor de tweede laag meng ik een zachtgroen en ik zet het monochroom op het Astridplein aan het station, op de sokkel waar een olifantje van de Elephant Parade staat.  Ik plaats het monochroom ook bij ander groen in de Zoo van Antwerpen.  Ik betrap me erop dat ik op zoek ga naar harmonie tussen het monochroom en de omgeving.  Het is kenmerkend voor een monochroom dat het je oog trekt naar de grenzen, zegt Meester Jaruwan-Tse, je ogen gaan de grenzen tussen monochroom en de onmiddellijke omgeving aftasten.

For the second layer I mix a soft green and I place the monochrome on the Astrid Square at the train station, on the pedestal of a little elephant of the Elephant Parade.  I also place the monochrome between other green in the Zoo of Antwerp.  I catch myself searching for harmony between the monochrome and its surroundings.  It is typical for a monochrome that it guides your eyes to its borders, Master Jaruwan-Tse says, your eyes start exploring the borders between the monochrome and its immediate surroundings.

Flanders-inside-okt2008-monochroom2-wallFlanders-inside-okt2008-monochroom2-foto2Flanders-inside-okt2008-monochroom2-foto3
Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

23:37 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: academie, bomen, zoogdieren, monochroom | |  Facebook

08-10-08

#M1-f in de historie van een monochroom (Carnotstraat, Antwerpen) - #M1-f in the history of a monochrome (Antwerp, Carnotstraat)


Flanders-inside-okt2008-monochroom-1-fotoEn ik hang het eerste monochroom in een snapshot van de Carnotstraat in Antwerpen.  Wist je trouwens dat in Antwerpen mensen van 157 verschillende nationaliteiten wonen ? Dat zijn er meer dan in New York, die telt er 150.  En Amsterdam is koploper met 177.  (Het totaal aantal erkende onafhankelijke staten in de wereld is 194).


Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.

And I hang the first monochrome in a snapshot of the Carnot Street in Antwerp.  By the way, did you know Antwerp has inhabitants of 157 different nationalities ? That’s more than New York (150).  And Amsterdam is the leader with 177.  (The total amount of officially recognized states in the world is 194.)

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.

00:05 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie, random, monochroom | |  Facebook

05-10-08

#M1 in de historie van een monochroom - #M1 in the history of a monochrome


Flanders-inside-okt2008-monochroom-1-wall

Meester Jaruwan-Tse heeft een gedurfd idee.  Daar heeft hij in de vakantie op zitten broeden.  Hij vraagt aan alle leerlingen om een egaal monochroom te schilderen in 30 lagen.  De laatste monochroom zou dan in zijn textuur de geschiedenis dragen van de 29 vorige lagen. Die geschiedenis schrijft de leerling ook neer, telkens hij/zij een nieuwe laag zet. Alle monochromen krijgen een plaats aan de muur in de gang en iedere week zien alle werken er anders uit.  Een avontuur, dat is het minste wat je ervan kan zeggen.  En ook een uitdaging en prettig om te doen, te ervaren en er een mening over te vormen.  Die belevenissen komen op mijn weblog. Een egale monochroom schilderen is niet makkelijk om je eraan te houden, meerdere vormen en kleuren lokken.  Daarom wordt dit een dubbel verhaal : één van een experimenteerdoek en één van een monochroom.  Telkens hang ik het doek aan een muur én ergens in één van mijn recente foto’s.  Een beschilderd canvas staat immers niet los van de plaats waar het hangt. Ik ga niet bepaald op zoek naar waar het mooi hangt, maar confronteer het doek met een muur en met een recent beeld uit mijn leefwereld.  Dan kijk ik wat dat er gebeurt en hoor ik graag wat jij ervan vindt.  Laag #1 : ik kies ongrijpbaar licht blauw en ik google : monochroom.  Daar valt een boel over te lezen.  “Monochrome schilderkunst werd lang geassocieerd met "tijdloosheid". Ze heeft de capaciteit om toeschouwers te overweldigen met pure kleur en veel kunstenaars hebben dit gebruikt om een gevoel van oneindigheid te creëren, iets dat boven de materiële wereld uitstijgt. Dit was het geval bij monochrome kunstenaars zoals Kasimir Malevich, Mark Rothko, Yves Klein en vele anderen. Maar de monochromen werden ook geïnterpreteerd vanuit een totaal andere hoek. De nadruk wordt dan gelegd op de materiële kwaliteiten van het werk; op hun drie-dimensionele eigenschappen als object en als zodanig stelt het vragen over de essentie van de schilderkunst.” (bron)

Master Jaruwan-Tse has a daring idea.  He has been brooding on it during the vacation.  He asks all students to paint an uniform monochrome in 30 layers.  The last monochrome then carries the history of the previous 29 layers in its texture.  That history is written down by the student, every time he/she paints a new layer.  All monochromes get a place on the wall in the hall and every week all works look different.  An adventure, at least. But also a challenge and fun to do, to experience and to form an opinion about.  Those experiences will be posts on my weblog.  To paint an uniform monochrome is not easy to stick to, more forms and colors are tempting.  That’s why this will be a double story : one of an experiment canvas and one of a monochrome.  Each time I will hang the canvas on a wall and in one of my recent photos.  A painted canvas can’t be seen apart of its environment.  I am not exactly looking for a beautiful place to hang it, but I confront the canvas with a wall and with a recent image of my daily world.  Then I observe what happens and I like to hear your opinion.  Layer #1 : I choose elusive light blue and I google : monochrome.  There’s a lot to read about it.  “Monochrome art of painting has been associated with “timelessness” for a long time.  She has the capacity to overwhelm the spectators with pure color and a lot of artists have used this to create a feeling of infinity.  So it was for monochrome artists such as Kasimir Malevich, Mark Rothko, Yves Klein and many others.  But monochromes also were interpreted from a whole different angle.  The emphasis was then on the material aspects of the work; on their three dimensional qualities as an object and as such it raises questions about the essence of the art of painting”. (source)

16:21 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, monochroom, experimenteerdoek | |  Facebook