07-11-11

Mensenmaat : kano versus containerschip – Men size : cano versus container ship (Schelde, Antwerpen)

Flanders-inside-nov2011-mensenmaat.jpg

23:57 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: haven, paardenschor, schelde | |  Facebook

07-01-08

Het Paardenschor in de mist - The “Horses Marsh” in the mist (brakwaterschor, Schelde, Doel, brackish marsh of the river Schelde)


Flanders-inside-jan2008-Paardenschor

00:50 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (13) | Tags: paardenschor, vogels | |  Facebook

06-01-08

Op het slik - On the mudflats (Calidris alpina)


Flanders-inside-jan2008-BonteStrandlopers


(Paardenschor, slikplaat van de Schelde te Doel) Hier trippelen ze dan, de Bonte strandlopers, met honderden op het slik, prikkend naar lekkere hapjes.

(The “Horses marsh”, mudflat of the river Schelde in Doel) Here they patter then, the Dunlins, with hundreds on the mudflat, pricking for titbits.

00:58 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (10) | Tags: paardenschor, vogels | |  Facebook

18-07-07

Expressionisme in fotografie - Expressionism in photography (zonsondergang Paardenschor)

Flanders-inside-juli2007-sunset-expressie

Je weet ondertussen dat ik graag kleuren versterk in foto’s zodat ze overeenkomen met hoe ik voel wat ik zie.  Wel, ik denk dat ik er een naam voor gevonden heb : expressionisme gebruikt ‘gevoelde kleuren’.  Ik zag het schilderij “Koopvrouw op landweg” (1925) van de Nederlandse schilder Jan Altink.  Hij behoorde tot de kunstenaarsbeweging “de Ploeg” van Groningen.  Zij waren -en de beweging bestaat vandaag nog- expressionisten.  Zij wilden de emoties uitdrukken die ze voelden als ze naar bv. een landschap keken en hiervoor gebruikten ze hevige en intense kleuren.  Ze behielden gewoonlijk de natuurgetrouwe vorm, maar intensifieerden de kleuren zodat emoties de realiteit overheersten.  Zo, nu heeft het kind een naam, wellicht nog niet de juiste naam, maar alvast een naam om met te beginnen.

 

You know how I like to intensify colors in photos so that they correspond with how I feel what I see.  Well, I think I found a name for it : expressionism uses “felt colors”.  I saw the painting “Woman on a country road” (1925) of the Dutch painter Jan Altink.  He belonged tot the artist movement “de Ploeg” (the Plough) from Groningen (in the Netherlands).  They were -and the movement still exists today- expressionists.  They wanted to picture the emotions they felt when looking at for example a landscape and therefore they used bright intense colors.  They usually kept the forms true to nature, but intensified the colors so that feelings dominated reality. So, now the child has a name, perhaps not yet the correct name, but a name to start with.

 

Flanders-inside-juli2007-sunset-paardenschor

 

Foto : zonsondergang aan het Paardenschor, één van mijn favoriete plaatsen (Doel), bovenaan : bewerkt, onderaan : "realiteit" 

- sunset at the Paardenschor (an intertidal mudflat of the river ‘de Schelde’ and one of my favorite places), top one : processed, below : "reality"

 

En wat zie jij liefst ? And what do you prefer ?

23:55 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: paardenschor | |  Facebook

08-06-07

Slaapbollen - Opium poppyheads (Papaver orientale, Paardenschor, Doel)

Flanders-inside-juni2007-papaverbollen

 

OK, veronderstel dat ik die grasaar gezien had en ze weggedaan had (op dat moment of later met Photoshop), zou je de foto dan mooier hebben gevonden ?? Of hou je wel van de realiteit zoals ze is ?

 

OK, let’s suppose that I had seen the grass ear and that I had removed it (at that moment or later with Photoshop), would you have liked that photo better ?? Or do you like reality as it is ?

23:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (19) | Tags: paardenschor, planten | |  Facebook

Oosterse papaver - Papaver orientale (Paardenschor, Doel)

Flanders-inside-juni2007-papaver1b

Hanjin en China Shipping containers vullen de kaaien van het Deurganckdok (Doel, haven van Antwerpen), Oosterse papavers groeien op de dijk van het nabijgelegen natuurreservaat Paardenschor.  Is er een verband ?? Dat zou ik zo graag te weten komen. 

 

Hanjin and China Shipping containers fill the quays of the Deurganckdok (Doel, Port of Antwerp), Oriental Papavers are growing on the dike of the neighbouring nature reserve Paardenschor.  Is there a connection ??  That’s what I would like to know so very much.

 

Flanders-inside-juni2007-papaver2b

00:29 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (9) | Tags: paardenschor, planten | |  Facebook

10-03-06

Walking on the mud flats (Paardenschor, Doel)

00:29 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paardenschor | |  Facebook

21-02-06

Grey days (Paardenschor - Doel)

 
The water is as grey as the sky, but in nature reserves there is always beauty.  Does water always have the same color as the sky ?

17:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paardenschor | |  Facebook