24-07-13

Avance (Meir, Antwerpen)

billboards

15:11 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (2) | Tags: billboard, random | |  Facebook

31-12-11

Kerstmarkt Antwerpen (Minimo, digital lomo, blazers, kerstman, Mc Donalds)

Flanders-inside-dec2011-kersttrompetters.jpg

 

Flanders-inside-dec2011-mcdonalds.jpg

00:30 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: digital lomo, random | |  Facebook

19-08-09

Contract met God van Juan Gomez-Jurado (foto’s : straatbeeld en zicht door gekleurd raam van toren van kasteel van Gaasbeek)


Flanders-inside-aug2009-kasteel

Boek : Contract met God (2009) van Juan Gomez-Jurado (Contrato con Dios, 2007, Contract with God, Father Anthony Fowler, book 2). (Foto’s : een straatbeeld en zicht door raam van kasteel van Gaasbeek)
Bespreking : Zeer spannend en actueel en tegelijk vol geschiedenis. Het gaat over één van de gevaarlijke kanten van mensen, een kant die bij velen sluimerend aanwezig is en in bepaalde omstandigheden plots kan bovenkomen (veel is daar vaak niet voor nodig) of die binnensijpelt door sociale beïnvloeding of die erin gehamerd wordt, namelijk : bepaalde medemensen niet beschouwen als mens. In concreto gaat het over jodenvervolging en over moslimfundamentalisme.
Je kan het boek echter ook helemaal anders aankaarten, zonder de dingen bij naam te noemen, ik neem even de covertekst over : "Een excentrieke miljonair. Een zoektocht naar de Ark des Verbonds. Een overmoedige journaliste. Een priester als CIA-infiltrant. En een vijand die de expeditie wil ondermijnen.” 
Enkele fragmenten :“  “Ik haat de Joden, meester.” Nee. Dat denk je maar. Luister goed naar mijn woorden. Over enkele jaren zal de haat die je nu meent te voelen een vonk zijn vergeleken bij een uitslaande bosbrand.  Alleen echte gelovigen zijn hiertoe in staat.  Jij behoort daartoe. Jij bent uitverkoren. Ik hoef je alleen maar in de ogen te kijken om te weten dat er een kracht in jou schuilt die de wereld zal veranderen. Jij brengt de eenheid terug in de islamitische samenleving. Jij herstelt de sharia in Amman, Caïro, Beiroet. En vervolgens breng je haar naar Berlijn, Madrid, Washington.” 
“De boodschapper van God zei : “Een martelaar ontvangt zes voorrechten van God : vergiffenis voor al zijn zonden zodra de eerste druppel bloed heeft gevloeid; hij verwerft zich een zetel in het paradijs; hij zal verlost worden van de kwellingen van het graf; wordt beschermd tegen de beproevingen van de Dag des Oordeels en gekroond met een kroon van waardigheid, waarin één robijn meer waard is dan de hele wereld en al wat hij bevat; hij mag huwen met 72 zuivere maagden en heeft recht op bemiddeling ten voordelen van 70 van zijn familieleden.” 
“De ventilator van de computer maakte inderdaad een hels kabaal, alsof vijftig bijen een feestje bouwden in een schoendoos.” 

I read : Contract with God by Juan Gomez-Jurado.

Flanders-inside-aug2009-straatbeeld

17:40 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: boeken, random | |  Facebook

14-08-09

De sprong - The jump (Camera Critters #21, Brussel)


Flanders-inside-aug2009-sprong

CameraCritters3

09-07-09

Antwerpen, Nationalestraat, etalage van modeontwerpster V. Branquinho (store window of V. Branquino, Antwerp fashion designer)


Flanders-inside-juli2009-nationalestraat

00:24 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (5) | Tags: random, shop windows | |  Facebook

21-10-08

#E5 in de historie van een experimenteerdoek - #E5 in the history of an experiment canvas (voetgangerstunnel, pedestrian tunnel, Antwerp - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-5-foto

Ineens is het mij zo duidelijk : het verglijden van de tijd.  Ik leg uit : hoe je op een bepaald moment in je leven terugkijkt en voorbije periodes ziet en hoe jouw hoofdactiviteiten en de mensen die toen de hoofdpersonen waren in je leven voorbij gaan en verdwijnen.  En hoe je leven er op dit moment uitziet en de personen die je nu omringen helemaal anders zijn, afgezien van enkele constanten.  Dat verglijden van periodes en personen stel ik voor door kleuren met in het midden een verdwijnlijn of andersom : kleuren die starten in een lijn en van daaruit verdwijnen.  Om dit verglijden van de tijd te versterken,  projecteer ik er een voorbijrijdende fietser en voetgangers in de voetgangerstunnel te Antwerpen op.  Dit is werk 1 over het verglijden van de tijd.

Suddenly it is so clear to me : the slipping away of time.  I explain : how, at a certain moment in your life, you can look back and see past periods and how your core activities and the people that were then the main characters in your life, slip away and disappear.  And how your life looks like at this moment and the persons that surround you now are completely different, except for some constants.  I represent this gliding away of periods and persons by colors with in the middle a disappear line or the other way round : colors that start from a line and disappear.  To intensify this slipping away of time, I project a passing cyclist and pedestrians (in the pedestrian tunnel in Antwerp) on the canvas.  This is work 1 about the slipping (sliding) away (the passing) of time.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-5-muur

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

22:00 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: academie, random, experimenteerdoek | |  Facebook

12-10-08

#E4 in de historie van een experimenteerdoek - #E4 in the history of an experiment canvas (Keyserlei, Antwerpen - photoshop)

 

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-4-foto

 

Laag #4 : over de pluimvorm giet ik grijs omdat de klassfeer die dag niet optimaal is en dat grijze vloeistofje laat ik van het doek lopen en daarna veeg ik het open.  Ik hang het in een snapshot van de Keyserlei (Antwerpen).  Tussen haakjes : op deze “toevallige” wijze gefotografeerd, heeft de Keyserlei wel iets van een moderne Aziatische winkelstraat, vind ik.

Layer #4 : on top of the feather form I pour grey because the atmosphere in the class isn’t optimal that day and then I brush it open.  I hang it in a snapshot of the Keyserlei in Antwerp.  By the way : in this “random” photograph the Keyserlei looks a bit like a modern Asian shopping street, in my opinion.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-4-wall

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:44 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (11) | Tags: academie, random, experimenteerdoek | |  Facebook

09-10-08

#E1 en #E2 in de historie van een experimenteerdoek - #E1 and #E2 in the history of an experiment canvas (Leopold De Waelplaats, Astridplein, Antwerpen - photoshop)


Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-2-foto

Laag #1 : ik kies een kleur die past mijn stemming (bezorgd en ik heb ook pijn) : Frans ultramarijn gemengd met wat Payne’s grijs.  Ik ben vandaag zuinig met verf en verdun met water.  Het ultramarijn+grijs licht er enorm door op.  Ik smeer dikke strepen verf met een brede borstel en verdun verder op het doek.  Daar zie ik warempel een leeuwenkop verschijnen, laat ik daar nu twee nachten ervoor intens over gedroomd hebben.  Ik hang het experimenteerdoek op de Leopold De Waelplaats bij enkele olifanten van de Elephant Parade.

Laag #2 : over het blauw gaan licht citroengele strepen.  Ik leg dit doek fotogewijs op het Astridplein.

Layer #1 : I choose a color that fits with my mood (worried and I have pain) : French ultramarine mixed with Payne’s grey.  Today I am economical with paint and I make it thinner with water.  The mixture lights up a lot.  I smear thick stripes of paint with a wide brush and on the canvas I thin it even more.  There I see a lion’s head appearing ! I dreamed intense about a lion two nights before the painting, weird.  I hang this experiment canvas on the Leopold De Wael Square (Antwerp) with some elephants of the Elephant Parade.

Layer #2 : light lemon yellow stripes on top of the blue.  I lay this canvas in a photo of the Astrid square in Antwerp.

Flanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-1-wallFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-1-fotoFlanders-inside-okt2008-experimenteerdoek-2-wall

 

 

 

 

 

Een experimenteerdoek wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : experimenteerdoek.  Je kan de kleine foto’s vergroten door erop te klikken.

Each time an experiment canvas is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : experimenteerdoek.  You can enlarge the small photos by clicking on them.

00:48 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: academie, random, elephant parade, experimenteerdoek | |  Facebook

08-10-08

#M1-f in de historie van een monochroom (Carnotstraat, Antwerpen) - #M1-f in the history of a monochrome (Antwerp, Carnotstraat)


Flanders-inside-okt2008-monochroom-1-fotoEn ik hang het eerste monochroom in een snapshot van de Carnotstraat in Antwerpen.  Wist je trouwens dat in Antwerpen mensen van 157 verschillende nationaliteiten wonen ? Dat zijn er meer dan in New York, die telt er 150.  En Amsterdam is koploper met 177.  (Het totaal aantal erkende onafhankelijke staten in de wereld is 194).


Een monochroom wordt telkenmale overschilderd.  Ik hang het aan een muur en ik hang het in één van mijn recente foto’s.  Aan jou om er je mening over te geven, ga je gang ! De hele historie zie je als je klikt op de tag : monochroom.

And I hang the first monochrome in a snapshot of the Carnot Street in Antwerp.  By the way, did you know Antwerp has inhabitants of 157 different nationalities ? That’s more than New York (150).  And Amsterdam is the leader with 177.  (The total amount of officially recognized states in the world is 194.)

Each time a monochrome is painted again.  I hang it on a wall and I hang it in one of my recent photos.  It’s up to you to express your opinion, go ahead !  You can see the whole history by clicking the tag : monochroom.

00:05 Gepost door Hildegarde in Schilderen | Permalink | Commentaren (4) | Tags: academie, random, monochroom | |  Facebook

06-10-08

De perfecte sacoche - The perfect handbag (Antwerp, Ruby Tuesday #8)


Flanders-inside-okt2008-handtas

Af en toe fotografeer ik graag eens op willekeurige momenten en zonder te richten (lomograferen, maar dan met mijn Fuji) zodat de resultaten kunnen verrassen en eens volkomen buiten alle regels vallen.  En ziedaar : de perfecte rode “sacoche” (handtas) voor Ruby Tuesday, gefotografeerd in Vlaanderen (Antwerpen) zoals je kan afleiden uit het menu : alle gerechten te verkrijgen mét friet.  Stond er patat dan was het in Nederland.

So now and then I like to photograph at random and without pointing (to lomograph, but with my own Fuji) to get surprising results that break all rules.  And look here what I got : the perfect red handbag for Ruby Tuesday, photographed in Antwerp (Flanders, Belgium, Europe) as you can conclude from the menu : all dishes are with “friet” (fries).

Ruby-Tuesday-4

22:12 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (21) | Tags: random, ruby tuesday | |  Facebook