29-07-13

Tureluur (collage, 10x15, postkaart, meetings, postcrossing)

postcards,vogels,vissen,regen

14:44 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (3) | Tags: postcards, vogels, vissen, regen, alfabet | |  Facebook

01-11-12

Blacks of Blackheath

klok

01:21 Gepost door Hildegarde in United Kingdom | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klok, shop windows, regen, alfabet | |  Facebook

27-10-12

Umbrellas in London

Flanders-inside-okt2012-paraplus-london.jpg

01:09 Gepost door Hildegarde in United Kingdom | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regen, shop windows | |  Facebook

12-06-12

En het regende - And it rained

regen

 

regen

 

regen

 

regen

22:56 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (3) | Tags: regen, planten | |  Facebook

18-05-12

In de regen – In the rain (Melsele, paraplu, kasseien, umbrella, cobblestones)

regen

23:37 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (1) | Tags: melsele, regen, fietsen | |  Facebook

Hagel en vorstenpaar - Hail and the royal couple (Aarbeifeesten, Melsele)

regen

 

regen

 

Het hagelt, het dondert, het bliksemt en het koningspaar bezoekt de Aardbeifeesten (Melsele). Verhoogde veiligheid, alle straten van het centrum afgesloten, politie en brandweer in de koude regen, schoolkindertjes en bejaarden in de koude regen, ik kijk even door mijn raam : België zit in de drup.

23:30 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (0) | Tags: melsele, regen, fietsen | |  Facebook

15 mei : het hagelt - Hail on may 15

regen

23:22 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (1) | Tags: planten, regen, beelden | |  Facebook

21-04-12

Aprilse grillen in Antwerpen (Meir) – April’s caprices

Flanders-inside-april2012-meir-regen.jpg

 

beelden

 

Donkerblauwgrijs, hagelbollen, opklaring, intense zon, blauwe lucht en dan weer van vooraf aan : aprilse grillen.

 

April’s caprices : one moment a hailstorm, the next moment sun with a blue sky.

01:44 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-architectuur | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regen, beelden, fietsen, ttw | |  Facebook

18-04-12

Watching the rain (pot plants, elves, garden figurines)

beelden, planten

14:28 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: beelden, planten, regen | |  Facebook

10-09-10

En of het ging regenen ? - And was it going to rain ? (SkyWatch Friday #62, Antwerpen-Linkeroever)

Flanders-inside-sept2010-A-skywatch.jpg

 

skywatchfriday.jpg

14:39 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-straat | Permalink | Commentaren (5) | Tags: skywatch friday, regen, kerk | |  Facebook

23-10-08

Heksen-skywatch - A withes skywatch (Hasselt, photoshop, SkyWatch Friday #14)


Flanders-inside-okt2008-heks

Wat is er zo dringend dat ze in de kou en bij dreigende regenlucht toch wil uitvliegen ?

What’s so urgent that she wants to take off in the cold and with a threatening rain sky ? 

skywatchfriday

20:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (21) | Tags: regen, skywatch friday | |  Facebook

14-08-08

SkyWatch Friday (4), Kathedraal van Sint-Michiel en Sinte-Goedele (Brussel)

 

Flanders-inside-aug2008-skywatch-brussel

Heel even werd de gevel van de Kathedraal van Sint-Michiel en Sinte-Goedele (dd 8/8/2008 in de namiddag) opgelicht door een krachtige bundel zonlicht die door de diepdonkere regenwolken brak.  En toen … waaide dat regenmagazijn gewoon weg en werd de lucht weer blauw.

For a short moment the façade of the Cathedral in Brussels (dd 8/8/2008 in the afternoon) was lit up by a powerful beam of sunlight that broke through the deep dark rain clouds.  And then … this warehouse of rain simply blew away and the sky was blue again.

skywatchfriday

22:46 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-architectuur | Permalink | Commentaren (39) | Tags: regen, kerk, skywatch friday | |  Facebook

27-03-08

Regenbos - Rain wood (photoshop, polarscape)


Flanders-inside-maart2008-regenbos

00:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: regen, fantasie, bomen | |  Facebook

25-03-08

De dehesa na de regen - The dehesa after the rain (Extremadura, Spain)


Flanders-inside-maart2008-dehesa


Ziek, één of ander griepvirus heeft me te pakken, dus ben ik even bezig met weerwerk te leveren.

Sick, one or another flue virus caught me, so I am busy for some time to beat it.

20:58 Gepost door Hildegarde in Spanje | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, regen | |  Facebook

17-07-07

Een impressie van Brussel - An impression of Brussels

Flanders-inside-juli2007-Brussel-1

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-2

 

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-3

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-4

 

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-5

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-6

 

Flanders-inside-juli2007-Brussel-7

00:32 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-straat | Permalink | Commentaren (13) | Tags: bomen, hearts, regen, shop windows | |  Facebook

29-06-07

Het wordt zwart daarbuiten (onweer) - It's getting black outside

Flanders-inside-juni2007-onweer

Deze week op een namiddag om 4 uur (blik door het raam) : het ziet ernaar uit dat het gaat regenen (zacht uitgedrukt).

This week, one afternoon at four (looking out the window) : looks like it is going to rain (an understatement).

01:02 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (12) | Tags: regen, bomen | |  Facebook

26-02-07

Taverne du Moulin (Villers-la-Ville)

Flanders-inside-feb2007-tavernedumoulin

Als het hard regent (of als het regent in je hart), is het prettig om een schuilplaats te vinden.  Ik vlucht in de Taverne du Moulin en ik glijd honderden jaren terug in de tijd (daar vertel ik je later meer over).  Als ik naar buiten kijk, zie ik een duif die ook beschutting vond.  (Tussen haakjes : het regent momenteel niet in mijn hart, maar ik vond de beeldspraak leuk.

When it is raining hard (or when it is raining in your heart), it is nice to find shelter.  I flee into the Taverne du Moulin (The Mill Inn) and I glide several hundreds of years back in time (I’ll tell you about it later).  When I look outside I see a dove who is taking shelter too.  (Btw : it is not raining in my heart right now, but I liked the metaphor.)

 

Flanders-inside-feb2007-duif

14:17 Gepost door Hildegarde in Wallonie | Permalink | Commentaren (18) | Tags: vogels, regen | |  Facebook

08-01-07

Drie koningen - Three kings (jan.6)

Flanders-inside-jan2007-3koningen

Daar gaan ze dan de driekoningen-zangertjes op een kletsnatte 6 januari : zingen van deur tot deur, de opbrengst voor een goed doel (vroeger was dat voor de eigen zak), en op de terugweg mogen ze in de huifkar.  Driekoningen gaan zingen is hier een traditie.  “Ze worden uitgestuurd om te gaan bedelen” zo zei een vrouw naast mij, ik denk dat ze van oostblokherkomst was.  Gaan bedelen, raar, zo zag ik het nog nooit.

“Drie koningen, drie koningen, geef mij een nieuwe hoed, mijn oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten, mijn vader heeft het geld op de rooster geteld”

"Daar kwamen drie koningen met ene ster, …, zij kwamen van ver …"

 

There they go : the “three kings” singers (the three kings visited Jesus when he was just born and they brought him gifts, they followed a bright star to find his birth place, feast on jan.6), on a soaking wet January 6 : singing from door to door, the profits for a good cause (in former days that was for in the own pocket), and they are brought back by the covered wagon.  To go singing “three kings” is a tradition here.  “They are sent out to go begging” said the woman beside me, I think she was of East-European origin.  To go begging, strange, I never saw it that way.

 “Three kings, three kings, give me a new hat, my old one is worn out, my mother may not know that my father counted the money above the grid (meaning : the money is gone)”

"There three kings came with a star, ….,  they came from far, …."

 

Flanders-inside-jan2007-3koningen-huifkar

 

Als je goed kijkt, zie je hoe de regen verdampt op de paardenruggen (bv. net voor het groene jasje), die dieren koelen enorm af met zo’n weer.

 

If you watch closely, you can see the rain vaporize on the back of the horses (for example : just before the green jacket), these animals cool off enormously with such weather.

14:09 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (10) | Tags: melsele, regen, zoogdieren | |  Facebook

01-11-06

Skies - Luchten (de Putten, Kieldrecht, Waaslandhaven)

Flanders-inside-nov2006-dePutten-wolken
 

To finish this series on the border : an impressive sky above ‘de Putten’ and a grey curtain of rain getting closer together with an expanding port area.

Om deze reeks over de grens te besluiten : een indrukwekkende lucht boven ‘de Putten’ en een grijs regengordijn dat net als de uitdeinende haven dichterbij komt.

 

Flanders-inside-nov2006-haven11

 

Skynet introduced an anti-spam code system : that is very welcome, however they have overdone it a bit : the code is very hard to read. I am sure they will do something about it.  Meanwhile, if the code is bothering you : please use the ‘mail-me’-button for your comment.

Skynet introduceerde een anti-spam code systeem : dat is zeer welkom, maar ze hebben het een beetje te goed gemaakt : de code is zeer moeilijk leesbaar.  Ik ben er zeker van dat ze er wat aan gaan doen.  Als de code je ondertussen teveel last bezorgt, gebruik dan aub de ‘mail mij’ - knop voor jouw reactie.

00:40 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: de putten, haven, regen | |  Facebook

26-08-06

A rain aura - Een regenaura

 

Today it rained so powerful that it splashed up instead of just falling down, causing a sort of rain aura on the roof and water drops popping up (a word for this phenomenon is welcome !) in the pond. 

 

Vandaag regende het zo krachtig dat het opspatte in plaats van gewoon te vallen en dat gaf een soort van aura rond het dak en opstijgende waterdruppels (hoe noem je zoiets ???) in de vijver.

 

00:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: regen | |  Facebook

18-08-06

Provincial breeding cattle day - Provinciale Fokveedag (13 aug.)

 

Sidney is reporting the carabao (water buffalo) festival in the Philippines and showed photos of carabaos with shaved patterns in their fur (aug.11).  Oh no, I wrote, don’t bring the Flemish farmers on ideas.  Too late, on the provincial breeding cattle day, I saw they already discovered it.  Belgian white-blue Dikbil cows were shaved, but not for an artistic purpose but for showing the different parts … of their meat.

And I learned  that milk cows nowadays are giving THIRTY liters of milk each day.  According to my memory it was 10 liters 35 years ago.

 

Sidney brengt verslag uit van het carabao (waterbuffel) festival in de Filippijnen en toonde daar foto’s van waterbuffels met geschoren patronen in hun vacht (11 aug).  Oh nee, schreef ik, breng de Vlaamse boeren niet op ideeën.  Maar het was al te laat, op de provinciale fokveedag zag ik dat ze het al ontdekt hadden.  Belgische wit-blauwe dikbillen waren geschoren, maar niet voor artistieke doeleinden, maar om de verschillende delen te tonen … van hun vlees.

Ik leerde er ook dat melkkoeien tegenwoordig DERTIG liter melk per dag geven.  Volgens mijn herinnering was er dat 35 jaar geleden nog tien.

 

00:38 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-groen | Permalink | Commentaren (13) | Tags: regen, zoogdieren, koeien | |  Facebook

08-08-06

In the Netherlands (Friesland, Leeuwarden) : 3 - black horses

 

 
Typical in Friesland are the black horses.  In Leeuwarden there is one as a statue.

Typisch voor Friesland zijn hun zwarte paarden.  In Leeuwarden zie je er één als standbeeld.

Check in 12.000 !

00:28 Gepost door Hildegarde in Nederland | Permalink | Commentaren (17) | Tags: regen | |  Facebook