15-07-06

Girls (de kleine reuzin, Antwerpen)

00:25 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (14) | Tags: reuzenolifant | |  Facebook

14-07-06

De kleine reuzin (Antwerpen)

 

 

Veelgestelde vragen over de reuzenolifant en de kleine reuzin (bron : Gazet van Antwerpen)

Toeschouwers : 650.000 in 3 dagen

Acteurs : bijna 100

Vrijwilligers : 100 om het parcours af te bakenen (terwijl de reus stapt, bakenen zij er met gevarenlint een rechthoek omheen af zodat het publiek steeds op veilige afstand blijft)

Politieagenten : 130 per dag

Prijs : 750.000 euro

Volgende locaties : 28/9 -1/10 : Calais en 26-29/10 : Le Havre (Frankrijk)

Kleine reuzin : 5,5 m groot en 800 kilo zwaar

Reuzenolifant : 11,2 m hoog en 50 ton zwaar

 

The giant elephant and the giant girl : FAQ (source : the Newspaper of Antwerp = Gazet van Antwerpen)

Spectators : 650.000 in 3 days

Actors : a team of almost 100 persons

Volunteers : 100 to mark out the course

Cops : 130 a day

Price : 750.000 euro

Next : 28/9 -1/10 : Calais and 26-29/10 : Le Havre (France)

Giant girl : 5,5 m (18 feet) tall, weight : 800 kilo (1760 pounds)

Giant elephant : 11,2 m  high (36,7 feet), weight : 50.000 kg (110.000 pounds)

00:16 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: reuzenolifant | |  Facebook

12-07-06

Een reuzenolifant besturen vereist de hoogste concentratie (Antwerpen)

 

 

 

 

 

 

Steering a giant elephant requires the highest concentration.

00:46 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (13) | Tags: reuzenolifant | |  Facebook

11-07-06

Reuzenolifant wandelt door Antwerpen

 

 

Nothing better to heal a city than this spectacle : thousands (more than 200.000 in 3 days) people, of all kind and color, together in utterly delight, in common emotion, with a broad grin of joy : this is making happy !

Despite all the intriguing machinery and mechanics and drivers, all you see are these smooth completely natural movements, you only see a giant elephant and everybody gets under his spell without any resistance.  This is a collective hallucination.  Every piece of lined wood, the ears of leather, the eyes that look around and the eye lids that blink, the belly that goes up and down from breathing : this has been studied and the designers have passed cum laude.  There is not one moment that you get one impression of  woodenliness or of  a puppet show, no, this is real.  A giant elephant is walking here and you have no other way than to walk with him, to follow him, to gape at him, to smile : this is a mega version of the Pied Piper of Hamelin.  And you walk around post-enjoying for days.

 

 

The elephant not only walks, he is an elephant : he picks some leaves from street trees, he trumpets, looks around, sprays water with his proboscis, … and this in the marvelous scenery of the city of Antwerp and towering above the Lilliputians who gaze at him with a beatific smile.

Tomorrow I’ll show the drivers in detail and after that the giant girl comes in the story.

 

 

De Nederlandse tekst lees je in de log hieronder.  Morgen toon ik de bestuurders in detail en daarna komt de kleine reuzin.

 

02:05 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (5) | Tags: reuzenolifant | |  Facebook

10-07-06

In de ban van de olifant en van de kleine reuzin (Antwerpen).

 

 

Niets beter om een stad te helen dan dit spektakel : duizenden (meer dan 200.000 op 3 dagen) mensen, van alle slag en kleur, samen in opperste verrukking, in gezamenlijke ontroering, met een brede grijns van blijheid : dit maakt gelukkig !

Ondanks alle intrigerende machinerieën en mechaniek en bestuurders, zie je alleen die soepele volkomen natuurlijke bewegingen, je ziet alleen een reuze olifant en iedereen geraakt zonder enige weerstand in zijn ban.  Dit is een collectieve zinsbegoocheling.  Ieder stuk gegroefd hout, de lederen oren, de ogen die rondkijken en de oogleden die knipperen, de buik die op en neer gaat van de ademhaling, de staart die slingert,  het perfect natuurlijke bewegen van poten : hier is op gestudeerd en hier zijn de ontwerpers cum laude geslaagd.  Er is geen moment dat je één indruk van houterigheid of van poppenkast krijgt, neen, dit is echt.  Hier wandelt een reuze olifant en je kan niet anders dan meelopen, hem volgen, je vergapen, glimlachen : dit is een mega-versie van de rattenvanger van Hameln.  En je loopt er nog dagen van na te genieten.

 
 

Niet alleen wandelt de reuze olifant, hij is een olifant : hij plukt wat takken van de straatbomen,  trompettert op tijd en stond met opgeheven slurf en een oorverdovend lawaai, kijkt rond, sproeit water met zijn slurf, …  en dit in het schitterende decor van Antwerpen-stad en verheven boven duizenden lilliputters die zich gelukzalig staan te vergapen.

Ik laat je enkele dagen meekijken en dan verhaal ik over de kleine reuzin.

 

Under the spell of the elephant and the giant girl (Antwerp)

Tomorrow I’ll tell you about it in English.

00:36 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (14) | Tags: reuzenolifant | |  Facebook

09-07-06

Under the elephant

 

Onder de olifant stapt een coördinator van de poten (staat in verbinding met de bestuurders van de poten), een hachelijke positie.  Het resultaat is grandioos : alle bewegingen van de olifant zien er compleet natuurlijk uit en als een poot neerkomt stijgt er een stofwolk op.

Under the elephant walks (in  a rather precarious position) a coordinator, connected with the drivers of the legs.  The result is suburb : all movements of the elephant look completely natural and when a foot comes down a dust-cloud rises.

01:25 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (9) | Tags: reuzenolifant | |  Facebook

And let the walk begin !

 
 
 

01:22 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (2) | Tags: reuzenolifant | |  Facebook

08-07-06

A giant elephant in Antwerp

On the Saint Jan’s square the giant elephant is sleeping (and so are others while waiting).

 

 
Op het St.Jansplein slaapt de reuze olifant (en zo ook anderen terwijl ze wachten). 
De koetsiers komen aan en nemen hun positie in. 
 

His drivers arrive and take their positions.

The giant elephant gets up for a walk through the city of Antwerp.  So you know what to expect on this blog the next days.

 

 

De reuze olifant komt recht voor een tocht door de stad Antwerpen.  Je weet dus wat je hier kan verwachten de komende dagen. 

En wil je zelf dit spektakel mee beleven : zaterdag 8 en zondag 9 juli trekt het gezelschap nog door de stad (www.zva.be).

00:24 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (5) | Tags: reuzenolifant | |  Facebook

Missile impact in Antwerp - Raketinslag in Antwerpen

 

A missile fell down in Antwerp.  A giant girl came out of it the next day.  She is on a vacation to visit the giant elephant of the sultan.

This is a three day street theatre of the French “Royal de Luxe” group and the start of the “Summer of Antwerp” happenings.

 

 

Een raket viel neer in Antwerpen.  Een kleine reuzin stapte er de volgende dag uit.  Ze is op vakantie om de olifant van de Indische sultan te bezoeken.

Dit is een driedaags straattheater van de Franse “Royal de Luxe” -groep en de start van de “Zomer van Antwerpen” activiteiten.

 

00:15 Gepost door Hildegarde in Antwerpen-evenement | Permalink | Commentaren (5) | Tags: reuzenolifant | |  Facebook