04-12-11

Pluizen - Fluffs (Zeeaster, Aster tripolium, natuurgebied-in-ontwikkeling, Prosperpolder)

planten

23:00 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (3) | Tags: planten, schelde, polder, schor ouden doel | |  Facebook

08-11-11

Streepjescode in de Schelde - Bar code in the river Scheldt

haven

16:33 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (2) | Tags: haven, planten, schor ouden doel, schelde | |  Facebook

27-10-11

Radar tower (SkyWatch Friday #65, Prosperpolder, Belgium)

Skywatch Friday

Een wijd en weids zicht met veel ademruimte en enkele radartorens, om makkelijk in de vaargeul van het leven te blijven, dat zou ik wel willen.

 

A broad and magnificent view with lots of breathing space and some radar towers, to stay easily in the channel of life, that’s what I would like.

 

skywatchfriday.jpg

21:23 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (2) | Tags: skywatch friday, schor ouden doel | |  Facebook

13-09-08

De tapuit en de libel - The wheatear and the dragonfly (Camera Critters #4)

Flanders-inside-sept2008-tapuit

Toen ik een tapuit zag foerageren op de dijk aan het Schor van Ouden Doel, zei ik “Toe, ga nu eens op de bank zitten” en ogenblikkelijk deed hij dat.  En toen ik een libel wou fotograferen, ging ze prompt op mijn hand zitten.  Nu begin ik me ideeën in mijn hoofd te halen. Lachen Wat zal ik de volgende keer proberen ?

When I saw a Wheatear foraging on the dike, I said “Go on, sit on the bench” and immediately he did so.  And when I wanted to photograph a dragonfly, she promptly landed on my hand.  Now I am starting to get ideas.  Lachen What shall I try next ?

Flanders-inside-sept2008-libel

CameraCritters2

21-06-07

Wielertoeristen - Bikers (Prosperpolder, Schor Ouden Doel)

Flanders-inside-juni2007-wielertoeristen2

Wielertoeristen in de polder.  Hé, zijn er gieren te zien ? grapt één van de mannen als hij ons voorbijsteekt (wij waren aan het vogelkijken bij het natuurreservaat).  Groot jolijt bij zijn medefietsers.  De vale gieren waren gisteren het eerste punt in het nieuws.  De partners van BirdLife International in Vlaanderen, Frankrijk en Spanje lobbyen ondertussen voor een duurzame oplossing. (meer over de gieren in de vorige logjes)

 Bikers in the polder.  Hey, are you spotting vultures ? one of the men jokes when passing us (we were birdwatching at the nature reserve), much to the fun of his fellow bikers.  The griffon vultures were the first item in the news yesterday.  Meanwhile the partners of BirdLife International in Flanders, France and Spain are lobbying for a sustainable solution. (more on the vultures in the previous posts)

 

Flanders-inside-juni2007-wielertoeristen1

00:06 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (9) | Tags: polder, schor ouden doel | |  Facebook

17-06-07

Kiekeboe - Peekaboo

 
Flanders-inside-juni2007-kiekeboe

01:05 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (5) | Tags: zoogdieren, schor ouden doel | |  Facebook

04-12-06

Wandelen langs de rivier - Walking along the river (Doel, border Belgium - the Netherlands)

 

Flanders-inside-dec2006-grens
 

Ik wandel langs het natuurreservaat “Schor Ouden Doel” (brakwaterschor langs de Schelde).  Ik wandel tot aan de grenspaal.  Als ik bovenop de dijk verder wil, klim ik over het hek (het hek en het raster zijn er enkel voor de schapen).  Ik gidste eens een groep medewerkers van Birdlife International en daar waren verschillende Oost-Europeanen bij.  Hun grootste plezier was heen en weer fietsen over de grens, in volledige vrijheid, en schaterlachend.  Een man steekt me voorbij met zijn brommer.  Aan de grens parkeert hij.  Hij zit bovenop de rugleuning van de bank en kijkt naar de schepen die voorbij varen.  Hij maakt geen oogcontact.  Ik klim niet over het hek.  Ik kijk naar een Bruine kiekendief die laag over het riet vliegt en ik keer om.  Er staan banken langs het reservaat omdat ik dat initiatief nam.  De “ik” is weggevlogen in de wind, maar de banken staan er.  Op de volgende bank zit een moeder met een kleuter.  Het kindje heeft op een klein fietsje de hele weg tegen de wind in op de dijk gefietst, nu rust hij, op een andere bank waarvan de “ik” weggevlogen is, maar die er staat voor zovele bezoekers, die allemaal hun eigen reden hebben om te wandelen langs de rivier.

 

I walk along the nature reserve “Schor Ouden Doel” (brackish marches along the river “de Schelde”). I walk as far as the boundary marker.  If I want to walk further on top of the dike, I climb over the gate (the gate and the fence are there only for the sheep).  I once guided a group of people of Birdlife International, among them were some people of East-European countries.  Their biggest pleasure was to bike back and forth over the border, in complete freedom, laughing out loud.  A man passes me with his motorbike.  At the border he parks.  He sits on top of the back of the bench and watches the boats pass by.  He does not make eye contact.  I do not climb over the fence.  I watch a Marsh harrier flying low above the reed and I walk back.  There are benches along the reserve because I took that initiative.  The “I” is blown away in the wind, but the benches are there.  On the next bench there is a mother with a little kid.  The kid has been biking on his little bike on the dike against the wind, now he’s resting, on another bench of which the “I” is blown away, but that is standing there for so many visitors, all walking along the river for their own reasons.

23:44 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (11) | Tags: schor ouden doel | |  Facebook

29-11-06

Over kraaien en uilen - About crows and owls

Flanders-inside-nov2006-ransuil

 

Foto : Ransuil in het Schor Ouden Doel (echt, echt, echt - niks geen photoshop - en dat was zo’n buitengewoon geweldige waarneming)  (Long-eared Owl - real real real, no photoshop, and it was such a marvelous observation)

Tekst : advies aan een man die gevolgd wordt door een kraai, vreest van ook bezocht te worden door een uil en daar niet veel goeds in ziet.  Advies door Margina, consulente in grensgevallen (zoals de grens tussen land en zee, bos en grasland, fantasie en realiteit,  mannelijk en vrouwelijk, creativiteit en waanzin, mens en beest, chaos en orde, licht en donker, virtuele realiteit (met inbegrip van photoshop) en het echte leven,  enzoverder).

Dear Donn,

 

You are followed by a crow and you fear to see an owl, are there bad things coming your way ? (cfr. your post)

 

Well, first I have to know some more : do you recently have memory problems ? You see, the god Odin had two ravens as his messengers : Hugin (thought) and Mugin (memory) who informed him of what was going on in the world. 

“Two ravens sit on his shoulders and speak into his ear all the news they see or hear. Their names are Hugin and Mugin. (hier komt de uitdrukking tegen heug en meug = tegen beter weten in, van) He sends them out at dawn to fly over all the world and they return at dinner-time. As a result he gets to find out about many events. (Snorri, 33)”

But let’s not walk at this site of the border, at least not this time, and let ration speak.

 

1. When you ever should see an owl sitting on your window sill, this means three things :

A. You live in an area where owls can be found and that is marvelous news ! Seeing an owl makes me smile for at least a week.

B. You are up when you are supposed to be sleeping (what are you doing ? still blogging ?) That also explains why your grandmother saw an owl on the window sill before your grandpa died.  She must have been awake at an usual hour.  The owl was probably on that sill many times before : they have a certain routine in their night tour and they have their spots to sit and rest or look for prey. 

C. You have mice around the house.  Don’t leave your door open.

 

2. Now about the crow following you around. 

A. When a crow yells at you on top of the garage, you are in a territorial conflict : is it his garage or yours ?

B. As you bring up yourself : maybe he mistakes you for a neighbor who feeds him.  Or maybe it is a tame crow and he mistakes you for his master.  In both cases : don’t feed him and he or she will learn soon enough that there is nothing to get. 

C. If however this crow keeps following you and it happens often, well then you just have a new friend.  If on the other hand this crow starts …. oh, let’s not run ahead of what might happen … but even if it does : don’t panic, it is a phenomenon that sometimes happens, there is no explanation found for it so far, but there do are two remedies.  So, relax : nothing bad is going to happen … but for all safety, keep us informed. 

 

Sincerely, Margina,

consultant in borderline matters (such as the border between land and sea, forest and grassland, fantasy and reality, masculine and feminine, creativity and madness, black and white, man and beast, chaos and order, light and darkness, virtual reality (including photoshop) and real life, and so on)

23:54 Gepost door Hildegarde in Home | Permalink | Commentaren (13) | Tags: schor ouden doel, fantasie, vogels | |  Facebook

23-05-06

Almost June

 

 

Time to “drop” some cows in the nature reserve “Schor Ouden Doel” (intertidal marshes in the brackish area of the river Schelde).  A crazy wind was blowing for several days, reed and plants had tough days bending and stretching (and I can’t make sharp pictures, not enough light to raise the shutter speed  - no time (because my company is marching further) to try another one with a low shutter speed so that you see the movement itself).

 

 
 

“Where are we, girls ??”

“I don’t know, Bertha.  I can’t see a thing.”

“All we can do is eat us a way out !”

“Yes, let’s do that, Martha”

 

And that’s exactly why nature conservationists put cows in this marsh.

 

12:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (6) | Tags: schor ouden doel, zoogdieren, koeien | |  Facebook

06-02-06

Wintering geese are still around

23:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vogels, schor ouden doel | |  Facebook

17-10-05

Traveling

People and containers on ships, Chinese mitten crabs (Chinese wolhandkrab) and other water creatures on the bottom of ships, diseases on people and animals, and for a short distance : starlings on cows. 

Picture : Schor Ouden Doel (brackish marches and mud flats in Doel)

14:10 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-natuur | Permalink | Commentaren (3) | Tags: schor ouden doel, zoogdieren, koeien | |  Facebook