11-06-08

Zinnode : De waterdragers - Les porteurs d’eau - The water bearers (Zinneke Parade 2008, Brussel)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-5

23:41 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (7) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

07-06-08

(4) Zinneke Parade, Brussel 2008, Anadipsie, photoshop


Flanders-inside-juni2008-zinneke-4


Achtergrond - background : Hubblesite 

00:16 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (6) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

05-06-08

Anadipsie (extreme dorst - extreme thirst) : looking for water, à la recherche de l’eau, op zoek naar water (Zinneke Parade, Brussel 2008, photoshop)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-3


Gevonden ! De Zinnode (= een groep en hun creatie rond het concept ‘het water, bron van leven’) heet Anadipsie (extreme dorst).  Klimaatvluchtelingen en een intrigerend artistiek universum vertellen hoe de overvloed aan water plaats maakte voor droogte. De uitdroging verandert het uitzicht van de dingen en de kleren. De personages mineraliseren en beginnen een intrigerend gedrag te vertonen. Overal vinden massale uittochten plaats en de mensen ondergaan een metamorfose. De Zinnode toont hoe de dwaling van de klimaatvluchtelingen steeds erger wordt en wil het publiek en de deelnemers bereiken door een gemeenschappelijke, tegelijk raadselachtige en spectaculaire voorstelling. De Parade is de gelegenheid om de nieuwsgierigheid te prikkelen en stil te staan bij het thema van de klimaatvluchtelingen.” (Projectverantwoordelijke : IStudio)

Found ! The name of the Zinnode (= a group and their creation around the concept ‘Water, source of life) is Anadipsie (extreme thirst).  “Climate fugitives and an intriguing artistic universe tell how the abundance of water has made place for aridity.  The dehydration changes the view of things and clothes.  The characters mineralize and start to exhibit an intriguing behavior.  There are massive exoduses everywhere and people undergo a metamorphosis.  The Zinnode shows how the wandering of the climate fugitives gets worse and wants to reach the public and the participants by means of a common and at the same time mysterious and spectacular performance.”

« Anadipsie (=soif excessive).  Des éco-réfugiés et un univers intriguant pour raconter l’histoire du passage de l’opulence de l’eau à l’assèchement. Le manque d’eau modifie l’apparence des objets et des vêtements. Le comportement des personnages intrigue. De véritables exodes de populations ont lieu partout, les individus se transforment.

La Zinnode Anadipsie propose une progression de l’aggravation de l’errance des réfugiés climatiques. L’objectif étant d’atteindre les publics et les participants par une représentation collective à la fois énigmatique et spectaculaire, mettant en évidence la rarification des ressources en eau dans les décennies à venir. La Parade sera l’occasion d’intriguer les esprits, de détourner les lieux communs pour sensibiliser le public au thème des réfugiés climatiques. »  (Porteur de projet : IStudio)

23:24 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (8) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

04-06-08

(2) Zinneke Parade, Brussel 2008 (photoshop)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-2

00:18 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (9) | Tags: zinneke parade | |  Facebook

03-06-08

Zinneke parade (1), Brussels, 2008 (photoshop)


Flanders-inside-juni2008-zinneke-1


De tweejaarlijkse Zinneke parade in Brussel staat voor : hedendaags, jong, multi-cultureel, artistieke creaties, straatperformance.  Iedere deelnemende groep creëert een eigen universum.  Het thema van dit jaar was water.  Er was een groep die er voor mij uitsprong.  Ze waren gekleed in textiele kunst in aardtinten.  Helaas kan ik geen info vinden over hen en over hun universum.  Ken je deze Zinnode (groep), dan hoor ik het graag.

The two yearly Zinneke parade in Brussels stands for : contemporary, young, multi-cultural, artistic creations, street performance.  Each participating group creates an own universe.  This year’s theme was water.  For me there was one group that stood out.  They were dressed in textile art in earth colors.  Alas, I can’t find info about them and about the story of their universe.

00:49 Gepost door Hildegarde in Vlaanderen-evenement | Permalink | Commentaren (14) | Tags: zinneke parade | |  Facebook